fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Kvalitativní posun v automatickém rozpoznávání jazyků s využitím streamovaných audio-médií
Řešitel: doc. Dr. Ing. Jan Černocký
Instituce řešitele: VUT
Spoluřešitel(é): Ing. Petr Schwarz (VUT), Ing. Pavel Matějka (VUT)
Ročník: 2005/2
Doba řešení projektu: 24.1.2006 - 24.7.2007
Téma: Využití služeb sítě CESNET2 a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu, při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti a při řízení veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR.
Anotace: Projekt je zaměřen na masivní využití streamovaného audia pro kvalitativní posun v úspěšnosti systémů pro automatickou identifikaci jazyka (language identification - LID). Skupina zpracování řeči na Fakultě informačních technologií VUT v Brně (Speech@FIT), jejíž členové projekt podávají, disponuje state-of-the-art systémem pro LID jazyka založeným na akustické, a fonotaktickém modelování. Pro jeho další zlepšení je nutné získal velká množství jazykově závislých dat. V rámci projektu budou tato data získávána z dostupných streamovaných zdrojů (internetová rádia), on-line ukládána, parametrizována a zpracovávána. Bude vyvíjen software pro paralelní trénování modelů pro LID. Získané modely a algoritmy budou evaluovány v rámci mezinárodních kampaní NIST a ve spolupráci s českými bezpečnostními složkami.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=162

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)
Závěrečná zpráva doplnění (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional