fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Další etapa budování sítě EDUROAM na AMU.
Řešitel: PaedDr. Radim Chvála, CSc.
Instituce řešitele: AMU
Spoluřešitel(é): Bc. Tomáš Jungwirth (AMU)
Ročník: 2009/2
Doba řešení projektu: 10.3.2010 - 10.3.2011
Téma: Využití a rozvoj služeb sítě CESNET2 a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu, při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti a při řízení veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR.
Anotace: Projekt řeší další etapu rozšíření sítě WiFi Eduroam na AMU. Smyslem je zavedení a postupný přechod na standard 802.11n, který nabízí výrazné zvýšení rychlosti, ale také spolehlivosti a dostupnosti pro uživatele bezdrátových sítí. Na nejvíce frekventovaných uzlech sítě budou nasazena zařízení podporující tento nový standard a stávající pak poslouží k dalšímu rozšíření pokrytí. Pro venkovní prostory by měly být použity Cisco AIR-LAP1252 se 3 sektorovými anténami a napájenými vlastními power injektory z důvodu vyššího příkonu, do vnitřních prostor jsou určeny typy AIR-AP1142 s integrovanou anténou a možností napájení ze zařízení podporující PoE třídy 3. Všechny bezdrátové přístupové body budou pak napojeny na řídící bezdrátový kontroler, zakoupený AMU z prostředků mimo tento projekt. Celá síť tak bude mít zjednodušenou správu, vyšší bezpečnost a lepší roaming mezi jednotlivými APOD.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=353

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional