fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: API pro přístup k federacím identit
Řešitel: RNDr. Daniel Kouřil, Ph.D.
Instituce řešitele: MU
Spoluřešitel(é): RNDr. Michal Procházka, Ph.D. (MU)
Ročník: 2009/2
Doba řešení projektu: 13.7.2010 - 30.11.2012
Téma: Využití a rozvoj služeb sítě CESNET2 a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu, při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti a při řízení veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR.
Anotace: Projekt volně navazuje na právě končící projekt FR CESNET č. 253R1/2007 "Common Access Toolket for Federations". Cílem předkládaného projektu je návrh a vývoj programovacího rozhraní (API), které zprostředkuje přístup k federacím edentit a bude sloužit jako alternativní cesta k současnému interaktivnímu přístupu přes webový prohlížeč. Pomocí API bude možné provést autentizaci proti poskytovatelům identit a následně případně požádat o službu od zvoleného poskytovatele. Vytvořené API tak umožní integrovat proces přihlášení do federace a přístup ke službám přímo do klientských aplikací a desktopového prostředí uživatelů. Primárně se soustředíme na použití tohoto API pro získávání certifikátů od federované CA a zaměříme se také na využitelnost API pro autentizaci přístup k distribuovaným systémům souborů. Cílovou platformou bude česká akademická federaci identit eduid.cz.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=333

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional