fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Implementace softwarových komponent na platformě .NET pro autentizaci uživatelů v rámci federace edulD.cz
Řešitel: Mgr. Jiří Tesařík, Ph.D.
Instituce řešitele: UP
Spoluřešitel(é): Bc. František Veselý (UP), Bc. David Ketner (UP), RNDr. David Skoupil (UP)
Ročník: 2019/1
Doba řešení projektu: 1.1.2020 - 30.9.2021
Téma: Využití a rozvoj služeb e-infrastruktury CESNET a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu, při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti a při řízení veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR.
Anotace: Univerzita Palackého vytváří webové aplikace univerzitního informačního systému na platformě Mícrosoft ASP.NET MVC. Pro jednotné přihlášení využíváme pilotně systém Shibboleth. Prvním cílem projektu je propojit tento systém SSO s federaci eduID.cz. To umožní snadný přístup uživatelů z federace edulD.cz k relevantním aplikacím na UP. Součástí návrhu bude modulární rozšíření autentikační a autorizační pipeline platformy ASP.NET MVC. Druhým cílem projektu je vytažení funkcionality jednotného přihlášení na platformě .NET do sdílených, zdokumentovaných a opakovaně použitelných knihoven, které budou dány k dispozici ostatním členům sdruženi CESNET. Knihovny budou open-source a budou poskytnuty komunitě pod licencí GPL na platformě GitHub.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=649

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional