fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Využití videokonferenční technologie pro podporu výuky na externích pracovištích FEL-ČVUT v Praze
Řešitel: Ing. Michal Dočkal
Instituce řešitele: ČVUT
Spoluřešitel(é): Petr Neugabauer (ČVUT)
Ročník: 2011/1
Doba řešení projektu: 25.7.2011 - 25.11.2011
Téma: Využití a rozvoj služeb sítě CESNET2 a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu, při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti a při řízení veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR.
Anotace: "Fakulta nabízí studentům prvních ročníků výuku na externích pracovištích v Sezimově Ústí, v Trutnově a v Šumperku, zajištění této výuky je však personálně a organizačně velmi náročné. Předkládaný projekt řeší vybavení místnosti v objektu fakulty pro snímání a přenos přednášek do učeben na externích pracovištích pomocí videokonferenční technologie. Jedná se o přenos řeči a obrazu přednášejícího a přenos prezentovaných dat. Obousměrná komunikace umožní vyučujícímu náhled do učebny na externím pracovišti a přenos dotazů posluchačů.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=413

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional