fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Optimalizace správy distribuované virtuální laboratoře počítačových sítí
Řešitel: Ing. Petr Grygárek
Instituce řešitele: VŠB-TUO
Spoluřešitel(é): Ing. Martin Milata (VŠB-TUO)
Ročník: 2008/2
Doba řešení projektu: 31.10.2008 - 31.10.2009
Téma: Využití služeb sítě CESNET2 a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu, při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti a při řízení veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR.
Anotace: Smyslem projektu je systematizace a optimalizace správy infrastruktury systému distribuované virtuální laboratoře počítačových sítí provozovaného ve spolupráci dvou univerzit s použitím technik obvyklých pro správu reálných rozsáhlých počítačových sítí. Jedná se o implementaci centralizované správy a systému reakce na nestandardní stavy a zvýšení bezpečnosti a automatizace konfigurace komponent systému. Hlavním cílem je zvýšení dostupnosti nepřetržitě běžícího systému virtuální laboratoře, který bude v rámci praktické výuky počítačových sítí využit několika stovkami studentů ročně.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=280

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional