fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Využití jednodeskových počítačů pro zabezpečení přenosu medicínských dat
Řešitel: doc. Mgr. Karel Slavíček, Ph.D.
Instituce řešitele: MU
Spoluřešitel(é): Ing. Otto Dostál, CSc. (MU), RNDr. Michal Javorník (MU), Ing. Aleš Roček (MU), Ing. Marek Sail (MU), Ing. Vladimír Schindler (MU)
Ročník: 2009/1
Doba řešení projektu: 21.7.2009 - 21.7.2010
Téma: Využití služeb sítě CESNET2 a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu, při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti a při řízení veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR.
Anotace: Ústav výpočetní techniky Masarykovy univerzity nabízí zdravotnickým zařízením prostředí usnadňující vzájemnou komunikaci a poskytuje řadu služeb v oblasti zpracování medicínské obrazové informace. Páteřní síť sdružení CESNET nabízí perspektivu dalšího rozvoje spolupráce v oblasti zpracování medicínské obrazové informace pro regionální nemocnice, fakultní nemocnice a další zdravotnická zařízení. S rozvojem těchto služeb roste i potřeba kryptografického zabezpečení komunikace až do úrovně klientských stanic. Cílem tohoto projektu je využit jednodeskové počítače velikosti USB klíče pro kryptografické zabezpečení kominikace mezi klientskou stanicí a centrem zpracování medicínských obrazových informací na ÚVT MU. Vhodné počítače vybavené operačním systémem Linux jsou dnes na trhu dostupné za přijatelnou cenu. Použití externího zařízení pro zabezpečení síťové komunikace usnadní centrální správu a dohled celého systému.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=311

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional