fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Analýza a zlepšení uživatelské přívětivosti grafického rozhraní PERUN
Řešitel: Mgr. Pavlína Špringerová
Instituce řešitele: MU
Spoluřešitel(é): Mgr. Elena Kubalíková (MU), Bc.et Bc. Anna Bělohoubková (MU), Mgr. Veronika Sellner (MU), Kateřina Vodičková (MU), Jakub Šeliga (MU), Hana Tokárová (MU)
Ročník: 2022/1
Doba řešení projektu: 30.6.2022 - 30.6.2023
Téma: Využití a rozvoj služeb e-infrastruktury CESNET a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu, při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti a při řízení veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR
Anotace: Projekt má za cíl zlepšení uživatelské přívětivosti systému Perun, který spravuje a vyvíjí tým odborníků z Ústavu výpočetní techniky MU a sdružení CESNET. Řešitelé detailně zanalyzují uživatelské prostředí systému Perun, a to z pohledu jak koncových uživatelů, tak i vývojového týmu, který stojí za uživatelským grafickým rozhraním (GUI) systému. Na základě zjištění této analýzy budou pak vybrané výstupy rovnou implementovány do GUI. Součástí projektu bude také vytvoření a zpřístupnění jednotné vizuální knihovny, díky které bude možné udržovat vizuální jednotnost systému i při dalším rozvoji. To celé pak povede ke zkvalitnění a celkovému zlepšení uživatelského prožitku, což zvýší využívanost služeb spravovaných v systému Perun.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=698

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional