fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Optimalizace správy síťových aplikací a zařízení AMU
Řešitel: PaedDr. Radim Chvála, CSc.
Instituce řešitele: AMU
Spoluřešitel(é): Bc. Jakub Ivanov (AMU)
Ročník: 2012/1
Doba řešení projektu: 19.10.2012 - 19.10.2013
Téma: Využití a rozvoj služeb sítě CESNET2 a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu, při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti a při řízení veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR.
Anotace: Cílem projektu je optimalizace správy síťových aplikací a zařízení v síti AMU. Bude zkvalitněn monitoring důležitých událostí v eDirectory a Identity Managementu a v dalších postupně připojovaných aplikací a zařízení. K tomu bude nasazen specializovaný systém "Novell Sentinel Log Manager" a nastaven pro monitoring. Vlivem průběžně se zvyšujícího množství služeb a počtu připojených zařízení je stále složitější získávat důležité informace z logů jednotlivých zařízení, služeb a aplikací. Pro získání potřebných informací je třeba propojit i údaje z různých logů. Novell Sentinel Log Manager je software, který je schopen získávat data pomocí řady různých konektorů (Syslog, SNMP, Novell Audit aj.) z mnoha různých zdrojů užívaných na AMU - mj. Cisco switchů, Novell eDirectory, Novell Open Enterprise Server 2.0.2, Novell Netware, Novell Identity Manager a Apache HTTP server. Navrhované realizace projektu umožní snáze a efektivněji auditovat přístupy uživatelů pro řešení případných bezpečnostních incidentů a monitorovat problémy v běhu aplikací (např. Identity anagementu, který tvoří základ pro přístup uživatelů do dalších systémů). Součástí projektu je i příslušný HW (server DELL PowerEdge R510).
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=468

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional