fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Doškolení instruktorů RCNA Ostrava v oblasti návrhu spolehlivých konvergovaných počítačových sítí
Řešitel: Ing. Petr Grygárek
Instituce řešitele: VŠB-TUO
Spoluřešitel(é): Ing. Jiří Grygárek (VŠB-TUO), Ing. Pavel Jeníček (VŠB-TUO), Ing. Martin Milata (VŠB-TUO), Bc. Adam Janošek (VŠB-TUO)
Ročník: 2009/1
Doba řešení projektu: 20.5.2009 - 20.5.2010
Téma: Podpora vzdělávání zaměstnanců členů sdružení s cílem získat celosvětově uznávaný certifikát v oblasti IS/IT.
Anotace: Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí instruktorů a následně studentů kurzů programu Cisco Networking Academy a dvou specializovaných předmětů vyučovaných na FEI VŠB-TU Ostrava v oblasti návrhu spolehlivých konvergovaných počítačových sítí. Tato problematika doposud není v osnovách téměř zastoupena, avšak pro okamžité uplatnění absolventů v praxi se ukazují velmi ceněna. Jelikož instruktoři působící převážně v akademické oblasti se sami s reálnými problémy praxe setkávají jen omezeně, chceme v rámci projektu realizovat jejich doškolení pracovníky školící firmy, kteří se návrhem počítačových sítí profesionálně zabývají a mohou tyto praktické zkušenosti poskytnout. Obsahově jsme se rozhodli orientovat na certifikované školení Cisco ARCH, které zahrnuje doporučené praktiky návrhu LAN a vysokorychlostních WAN, korporátních sítí, datových center, aplikací bezpečnostních technologií, implementaci kvality služby a je předstupněm k certifikaci Cisco Certified Design Professional.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=297

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional