fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Zvýšení kvalifikace zaměstnanců AMU v oblasti IS/IT se zaměřením na technologie CISCO
Řešitel: PaedDr. Radim Chvála, CSc.
Instituce řešitele: AMU
Spoluřešitel(é): Bc. Jakub Ivanov (AMU)
Ročník: 2012/1
Doba řešení projektu: 17.8.2012 - 17.8.2013
Téma: Podpora vzdělávání zaměstnanců členů sdružení s cílem získat celosvětově uznávaný certifikát v oblasti IS/IT.
Anotace: Cílem projektu je přispět k rozvoji znalostního potenciálu pracovníků Počítačového centra AMU zejména v oblasti CISCO technologií, cestou certifikovaných kurzů. CISCO komponenty tvoří většinu klíčových prvků infrastruktury sítě AMU, včetně IP telefonie. Nyní AMU disponuje pouze jedním příslušně vyškoleným pracovníkem. Přítomnost další osoby s příslušnými znalostmi zvyšuje bezpečnost sítě AMU možností vzájemného zástupu jak při běžném provozu, tak především při neočekávaných událostech. Zároveňdává větší prostor pro rozvoj sítě a využívání pokročilých technologií. Do toho zapadá i příprava na využívání a postupný přechod na IPv6 protokol s využitím jeho nových možností. Kurzy byly vybrány tak, aby na sebe logicky navazovaly a dohromady pokryly alespoň v základní úrovni znalostí hlavní infrastrukturní prvky sítě AMUna úrovni certifikace CCNA a dále VoIP.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=469

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional