fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Zavedení PKI s bezpečnými nosiči osobních elektronických certifikátů
Řešitel: Ing. Lukáš Slánský
Instituce řešitele: UPA
Spoluřešitel(é): Ing. Jiří Slanina (UPA), Ing. Ondřej Prusek, Ph.D. (UPA), Ing. Luboš Kopecký (UPA)
Ročník: 2010/1
Doba řešení projektu: 22.12.2010 - 22.12.2011
Téma: Využití a rozvoj služeb sítě CESNET2 a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu, při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti a při řízení veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR.
Anotace: Projekt má za cíl zavést bezpečnou práci s osobními elektronickými certifikáty. Bezpečnost bude zajištěna legislativně (vytvořením příslušných interních směrnic) i technicky (bezpečné nosiče důležitých osobních certifikátů, systém na správu osobních certifikátů). Metodika bezpečného používání osobních certifikátů bude podepřena vypracováním uživatelských návodů opírajících se o zavedenou vnitřní legislativu.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=380

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional