fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Vizualizace objemných multispektrálních obrazových měření
Řešitel: Prof.Ing. Michal Haindl, DrSc.
Instituce řešitele: AV ČR
Spoluřešitel(é): Ing. Jiří Filip, Ph.D. (AV ČR)
Ročník: 2011/1
Doba řešení projektu: 8.8.2011 - 8.8.2012
Téma: Pokročilé aplikace využívající vysokorychlostní páteřní síť.
Anotace: Hlavní cíle projektu je výzkum metod efektivního měření, komprese, matematického modelování a vizualizace optických vlastností reálných materiálů. Projekt navazuje na již vybudovanou vysokorychlostní síť s připojeným unikátním autonomním měřícím zařízením optických vlastností materiálů doplněním této sítě o výkonný server s profesionálním vizualizačním softwarem.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=409

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional