fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Řešení bezpečnostních incidentů v počítačové síti Západočeské univerzity v Plzni
Řešitel: Ing. Michal Petrovič
Instituce řešitele: ZČU
Spoluřešitel(é): Ing. Aleš Padrta, Ph.D. (ZČU)
Ročník: 2007/1
Doba řešení projektu: 29.6.2007 - 7.11.2008
Téma: Pracovní a studijní pobyty zaměstnanců členů sdružení na předních světových pracovištích z oblasti předmětu činnosti sdružení.
Anotace: Cílem projektu je zdokonalit již existující postupy při řešení bezpečnostních incidentů na Západočeské univerzitě v Plzni. Případně lze také uvažovat o zavedení postupů nových. Inovace se projeví jak v přístupu k uživatelům, tak i při síťové a bezpečnostní administraci počítačové sítě. Znalosti řešitelů získaných za pomoci tohoto projektu budou moci využít i ostatní pracovníci spravující univerzitní síť ZČU taktéž i jednotlivé aktivity sdružení CESNET, z.s.p.o. jejichž členové jsou řešiteli tohoto projektu. Především se jedná o aktivity "Rozvoje sítě národního výzkumu a vzdělávání" a "CESNET CSIRT"
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=218

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional