fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Rozšíření sítě EDUROAM v ústavech AV ČR
Řešitel: Ing. Luděk Novotný, PhD.
Instituce řešitele: AV ČR
Spoluřešitel(é): Ing. Miroslav Fridrich (AV ČR), RNDr. Ondřej Jakl, CSc. (AV ČR), RNDr. Josef Jursa, CSc. (AV ČR), RNDr. Miroslav Lýčka (AV ČR), RNDr. Lukáš Pellar (AV ČR), Bc. Martin Šafránek (AV ČR)
Ročník: 2008/1
Doba řešení projektu: 4.4.2008 - 30.9.2009
Téma: Dobudování bezdrátových sítí ve vazbě na projekt Eduroam sdružení CESNET.
Anotace: Areály akademických institucí jsou z pohledu připojení k počítačové síti, charakterizovány mimo jené tím, že zde často dochází k požadavku zajistit konektivitu pro nejrůznější návštěvy, stážisty, kolegy z univerzit a jiné osoby, což představuje individuální přístup ke každému z takto příchozích. Elegantní řešení jak zajistit konektivitu pro zmíněný okruh osob nabízí připojení jednotlivých areálů AV k projektu Eduroam. Cílem našeho projektu je vytvořit bezdrátovou síť využívající přincipy Eduroam v jednotlivých ústavech řešitele a spoluřešitelů, na nejvíce frekventovaných místech s výhledem na její další možné rozšíření na celý areál ústavů.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=264

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional