fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Dobudování sítě Eduroam na Ústavu molekulární biologie rostlin Biologického centra Akademie věd České republiky, v.v.i.
Řešitel: Mgr. Jiří Pech, Ph.D.
Instituce řešitele: AV ČR
Ročník: 2009/2
Doba řešení projektu: 14.1.2010 - 14.3.2010
Téma: Využití a rozvoj služeb sítě CESNET2 a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu, při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti a při řízení veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR.
Anotace: Projekt má za cíl dobudovat síť Eduroam na ÚMBR BC AV ČR. Aktuálně je pokryta zasedací místnost a část přízemí a je třeba dokončit pokrytí přízemí a prvního až třetího patra. Na ústavu pracuje aktuálně cca 60 zaměstnanců, dále 20 doktorandů a 20 studentů PřF JU (řešitelů bakalářských a diplomových prací). Síť Eduroam usnadní přístup na Internet jak jim, tak tuzemským i zahraničním pracovníků, podílejícím se na výzkumu na našem ústavu. Ústav v roce 2009 investoval již do rekonstrukce stávající počítačové sítě 213.000,-- Kč (výměna aktivních prvků).
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=321

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional