fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Poskytování služby "lambda okruhu na žádost" v rámci pražské akademické sítě (na bázi CWDM)
Řešitel: Ing. Kamil Šmejkal
Instituce řešitele: ČVUT
Spoluřešitel(é): Mgr. František Potužník (UK), Tomáš Skřivan (VŠE), Ing. Pavel Černý (AV ČR)
Ročník: 2004
Doba řešení projektu: 14.10.2004 - 14.10.2005
Téma: Využití služeb sítě CESNET2 a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu, při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti a při řízení veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR.
Anotace: Rostoucí potřeba přenosové kapacity v metropolitní síti klade větší požadavky na dostupnou technologii. Tyto požadavky splňuje technologie CWDM, která při vhodné volbě sníží použití aktivních prvků a zvýší spolehlivost sítě. Projekt má za cíl ověřit a otestovat kompatibilitu sestav CWDM a provozní nasazení CWDM v pražské metropolitní síti, která umožní poskytování "lambda okruhů na žádost".
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=111

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (doc)
Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional