fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Vytvoření a implementace klienta služby validator.cesnet.cz
Řešitel: RNDr. Josef Milota
Instituce řešitele: JU
Spoluřešitel(é): Ing. Tomáš Kotouč (ZČU), Ing. Lukáš Valenta (ZČU), Ing. Petr Jiroušek (ZČU), Ing. Jiří Koutný (JU), Bc. Eduard Krlín (JU)
Ročník: 2019/2
Doba řešení projektu: 22.1.2020 - 22.1.2021
Téma: Využití a rozvoj služeb e-infrastruktury CESNET a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu, při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti a při řízení veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR.
Anotace: Cílem projektu je vytvoření klienta pro službu validace elektonických podpisů poskytovaných sdružením CESNET na adrese validator.cesnet.cz. Tento kleint bude verejně dostupný. Zároveň budou v rámci tohoto projektu vytvořeny dvě nezávislé implementace tohoto klienta a to pro informační systém studijní agendy IS/STAG a pro spisovou službu iFIS.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=653

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)
Závěrečná zpráva doplněná (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional