fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Nová generace systémů pro správu identit a řízení přístupu v rozsáhlém akademickém výpočetním prostředí
Řešitel: Ing. Luboš Kejzlar
Instituce řešitele: ZČU
Spoluřešitel(é): Ing. Lukáš Valenta (ZČU), Ing. Pavel Jindra (ZČU), Ing. František Dvořák (ZČU)
Ročník: 2016/1
Doba řešení projektu: 30.6.2016 - 30.6.2017
Téma: Pokročilé aplikace využívající e-infrastrukturu CESNET.
Anotace: Projekt se zabývá problematikou správy identit a řízení přístupu v rozsáhlém výpočetním prostředí akademické instituce. Cílem projektu je zmapování aktuálních trendů v dané oblasti specifikace požadavků na vhodné technické řešení a jeho výběr ve formě provedení předem nadefinovaných testů a návrh migrační strategie na novou generaci systémů, která ve střednědobém horizontu umožní implementaci nových vlastností a efektivní integraci dalších aplikací při zajištění akceptovatelných celkových nákladů na vlastnictví
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=580

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional