fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Přijaté projekty 2023/1
Název projektu Řešitel Instituce Prostředky  
Téma: Využití a rozvoj služeb e-infrastruktury CESNET a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu, při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti a při řízení veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR
Další rozvoj experimentální sítě LoRaWAN s využitím infrastruktury CESNETIng. Marek Dvorský, Ph.D.VŠB-TUO353000 Kč podrobněji
Webová aplikace pro přístup k a správu CESNET S3 pomocí federační identity, S3PointIng. Jan KočíTUL360000 Kč podrobněji
Aplikace pro práci s daty napříč různými úložnými službamiAdrián RošinecMU469000 Kč podrobněji
ENVision: platforma pro analýzu přírodních ekosystémů s využitím leteckých a satelitních datIng. Růžena Janoutová, Ph.D.AV ČR907000 Kč podrobněji
Mapování výkonnostních a charakteristik a přenositelnosti výkonu na GPU v infrastruktuře CESNETRNDr. Jiří Filipovič, Ph.D.MU227000 Kč podrobněji
Dlouhodobá archivace a vyhodnocování IAM datBc. Johana SupíkováMU419000 Kč podrobněji
Pilotní ověření passwordless autentication v prostředí informačních systémů ZČUPetr SchacherlZČU199000 Kč podrobněji
Nástroj pro podporu řízení kybernetické a informační bezpečnosti v organizaciBc. Tomáš PlesníkMU3816000 Kč podrobněji
Téma: Pokročilé aplikace využívající e-infrastrukturu CESNET
Prohledávání velkých sad proteinů na základě podobnosti jejich struktur postaveno na učeném metrickém indexuRNDr. Matej Antol, Ph.D.MU477000 Kč podrobněji
Možnosti nahrazení Google Analytics nástrojem Matomo v multitenantním režimu formou služby provozované sdružením CESNETIng. Tomáš BartoníčekUPA447000 Kč podrobněji
Ukládání, přenos a zpracování velkých vědecko-výzkumných finančních dat v prostředí e-INFRA CZIng. Jan Pospíšil, Ph.D.ZČU667000 Kč podrobněji
Polarizačně nezávislý detektor pro distribuci a synchronizaci vzdálených zdrojů optické frekvenceIng. Jan Hrabina, Ph.D.AV ČR679000 Kč podrobněji
Astrofyzikální databáze médiíIng. Petr Korviny, Ph.D.SU119000 Kč podrobněji
Studium mezních parametrů služeb na VHCN sítích v rámci měřícího polygonu CESNETIng. Jan Látal, Ph.D.VŠB-TUO1512000 Kč podrobněji

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional