fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Využití minipočítačů v prostředí akademických institucí
Řešitel: Ing. Sylva Nováková
Instituce řešitele: VŠB-TUO
Spoluřešitel(é): Ing. Vítězslav Grygar (VŠB-TUO), Bc. Tomáš Kodet (VŠB-TUO), Bc. Marek Vašut (VŠB-TUO)
Ročník: 2017/1
Doba řešení projektu: 24.5.2017 - 24.5.2018
Téma: Využití a rozvoj služeb e-infrastruktury CESNET a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu, při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti a při řízení veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR.
Anotace: Cílem řešení je testování a následný výběr dobře administrovatelné, snadno škálovatelné, cenově velmi dostupné koncové stanice, včetně zprovoznění centrálně spravovaného programového řešení. Tyto stanice předpokládáme využít ve stávajících informačních kioscích univerzity, popř. učebnách nebo pro pracovníky univerzity s menšími požadavky na výkon, aplikační software a připojené periferie. Naší snahou je vybrat takové řešení, které bude otevřené, postavené ve velké míře na open-source technologiích a bude nasaditelné i v prostředí akademických institucí.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=596

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional