fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Implementace vícefaktorové autentizace v akademickém prostředí
Řešitel: Mgr. Pavel Břoušek
Instituce řešitele: MU
Spoluřešitel(é): Mgr. Pavlína Špringerová (MU), Šárka Portešová (MU), Bc. Peter Bolha (MU)
Ročník: 2022/1
Doba řešení projektu: 30.6.2022 - 30.6.2023
Téma: Využití a rozvoj služeb e-infrastruktury CESNET a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu, při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti a při řízení veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR
Anotace: Digitální identita je úzce spojená s procesem autentizace, jehož výsledkem je ověření identity uživatele ve skutečném světě. V zájmu ochrany uživatelských dat musí autentizace poskytnout dostatečnou záruku. Ke zvýšení záruky je možné zavést systém vícefázového ověření (MFA). V akademické sféře je důležité, aby implementace mohla být jednoduše integrovaná s běžnými autentizačními systémy. Dále je třeba zajistit uživatelský komfort a použitelnost nejen ze strany uživatele, ale i ze strany konzumenta autentizace. Úkolem tohoto projektu je sestavení generické komponenty pro realizaci MFA v prostředí Identity Providerů provozovaných akademickými subjekty.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=705

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional