fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Zvýšení rychlosti přístupu a dostupnosti metropolitního archivu medicínských obrazových informací.
Řešitel: RNDr. Michal Javorník
Instituce řešitele: MU
Spoluřešitel(é): Ing. Otto Dostál, CSc. (MU), RNDr. Bohuslav Moučka (MU), doc. Mgr. Karel Slavíček, Ph.D. (MU), Ing. Vladimír Zatloukal (MU)
Ročník: 2002
Doba řešení projektu: 23.4.2003 - 23.4.2004
Téma: Nové aplikace využívající vysokorychlostní páteřní síť.
Anotace: V lednu 2002 byl na Ústavu výpočetní techniky Masarykovy univerzity zahájen rutinní provoz metropolitního archivu medicínských obrazových informací. Našim cílem je spolehlivé vysoce profesionální řešení, které přispěje k využití kapacit vysokorychlostní sítě za účelem integrace obrazových informačních systémů nemocnic nejen brněnské aglomerace. Obrazové informace jsou ukládány na DVD jukebox. Pro praktický provoz je řešení jukebox nevyhovující. Řešení vysokokapacitních SCSI disků je finančně náročné. Pro primární přístup k informacím navrhujeme použít dvojici zrcadlených levnějších RAID polí propojených přes gigabitový ethernet. Zařízeni jukebox bude nadále sloužit jako dlouhodobý archiv.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=012

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional