fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Rozvoj systému pro praktické vzdělávání uživatelů v oblasti sociálního inženýrství
Řešitel: Ing. Jiří Čepák
Instituce řešitele: ZČU
Spoluřešitel(é): Ing. Martin Šebela (ZČU)
Ročník: 2022/1
Doba řešení projektu: 29.8.2022 - 29.8.2023
Téma: Využití a rozvoj služeb e-infrastruktury CESNET a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu, při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti a při řízení veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR
Anotace: Cílem projektu je implementačně rozšířit aplikaci Phishingator (systém pro rozesílání cvičných phishingových zpráv) původně vyvinutou na ZČU a zpřístupnit její možnosti i správcům dalších vysokých škol (a jiných organizací) připojených do sítě CESNET. Běžným uživatelům již byla zpřístupněna v rámci projektu CRP-KYBER21 v roce 2021. Po dokončení tohoto projektu budou moci jednotliví správci realizovat díky Phishingatoru vlastní praktická školení na phishing, a to formou phishingových kampaní cílených na konkrétní uživatele z jejich vlastní organizace.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=706

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional