fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Management fyzické vrstvy sítě, automatizace konfigurace aktivních prvků CISCO
Řešitel: Jakub Jelínek
Instituce řešitele: UPA
Ročník: 2017/1
Doba řešení projektu: 6.9.2017 - 6.12.2018
Téma: Využití a rozvoj služeb e-infrastruktury CESNET a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu, při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti a při řízení veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR.
Anotace: Projekt je zaměřen na nasazení inovativního způsobu vzdálené konfigurace nově připojovaných boxů a správu jejich konfigurací při zachování potřebné bezpečnosti. Další částí je nasazení managementu fyyzické vrstvy. Tento způsob přináší vyšší efektivitu a snížení provozních nákladů na správu rozsáhlých areálů nebo dislokovaných pracovišť. Nasazované řešení přináší i další možnosti rozvoje dohledu a centrální správy ve velkých akademických sítích.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=608

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional