fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Datová centra v prostředí akademických sítí
Řešitel: Ing. Martin Pustka, Ph.D.
Instituce řešitele: VŠB-TUO
Spoluřešitel(é): Miroslav Dvořák (VŠB-TUO)
Ročník: 2011/1
Doba řešení projektu: 22.7.2011 - 22.7.2012
Téma: Využití a rozvoj služeb sítě CESNET2 a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu, při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti a při řízení veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR.
Anotace: Cílem projektu by mělo být vybudování datového centra. Datové centrum bude navržen, tak aby bylo možno jej rozšířit o další koncová zařízení. Návrh bude brát v úvahu možné rozdělení datového centra do dvou geografických lokalit. V rámci projektu budou použity a nasazeny technologie 10Gbps Ethernetu, Fiber Channel (FC) a Fiber Channel over Ethernet (FCoE)
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=421

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional