fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Detekce anomálního síťového provozu a oznamování bezpečnostních incidentů
Řešitel: Ing. Martin Pustka, Ph.D.
Instituce řešitele: VŠB-TUO
Spoluřešitel(é): Bc. Radomír Orkáč (VŠB-TUO)
Ročník: 2007/2
Doba řešení projektu: 23.1.2008 - 23.1.2009
Téma: Využití služeb sítě CESNET2 a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu, při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti a při řízení veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR.
Anotace: Cílem řešení je realizace systému, který by informoval uživatele koncových stanic i jejich správce o koncových stanicích, které jsou napadeny malwarem nebo které v počítačové síti provozují nežádoucí činnosti (např. scany a napadání dalších systémů). Notifikované osoby by měly dostat elektronickou cestou informaci o napadené stanici, typu zjištěného problému a také odkazy na návody, které by měly pomoci situaci vyřešit.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=236

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)
Závěrečná zpráva doplnění (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional