fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Závěrečné zprávy
Název projektu Řešitel Ukončen Instituce  
Připojení k centrálnímu místu služeb Mgr. Michal Zámečník 4.2.2024 UHK podrobněji
Řešení procesu dlouhodobé archivace dat v Národním muzeu Ing. Martin Souček, Ph.D. 30.11.2023 NM podrobněji
Videostream Hunter Ing. Jan Fesl, Ph.D. 14.10.2023 ČVUT podrobněji
Vývoj nástroje pro monitoring dostupnosti federovaných služeb a implementace nástrojů pro automatizované uvolňování minimalizovaných sad atributů. Ing. Ivan Masár 30.8.2023 UTB podrobněji
Rozvoj systému pro praktické vzdělávání uživatelů v oblasti sociálního inženýrství Ing. Jiří Čepák 29.8.2023 ZČU podrobněji
Koordinovaná kyberbezpečnost v síti CESNET2 Ing. Martin Pustka, Ph.D. 18.8.2023 VŠB-TUO podrobněji
Možnosti integrace vlastní infrastruktury s veřejnými cloudy Ing. Petr Havlíček 18.8.2023 VŠB-TUO podrobněji
Geograficky distribuované úložiště dat RNDr. Jiří Chudoba, Ph.D. 13.8.2023 AV ČR podrobněji
Pilotní implementace schématu QKD založeného na provázaných fotonech v bezdrátovém optickém spoji prof. Ing. Stanislav Zvánovec, Ph.D. 1.8.2023 ČVUT podrobněji
Implementace vícefaktorové autentizace v akademickém prostředí Mgr. Pavel Břoušek 30.6.2023 MU podrobněji
Použitelnost Self-Sovereign identit v akademickém prostředí Mgr. Dominik František Bučík 30.6.2023 MU podrobněji
Analýza a zlepšení uživatelské přívětivosti grafického rozhraní PERUN Mgr. Pavlína Špringerová 30.6.2023 MU podrobněji
Archivace a sdílení vědeckých dat v systému Onedata Mgr. Ing. Tomáš Svoboda 30.6.2023 MU podrobněji
Asset Management-Online evidence a kompletní asset management IT infrastruktury univerzity Bc. Tomáš Plesník 30.6.2023 MU podrobněji
Systém komplexního řízení přístupových údajů v prostředí veřejných vysokých škol RNDr. Michal Růžička, Ph.D. 29.6.2023 MU podrobněji
Vytvoření datového jezera pro potřeby uchovávání provozních dat Masarykovy univerzity Ing. Jindřich Zechmeister 29.6.2023 MU podrobněji
Zmapování a analýza uživatelských požadavků na služby poskytované skrze platformu Security Dashboard RNDr. Vít Rusňák, Ph.D. 29.6.2023 MU podrobněji
Optický vláknový zesilovač pro vlnové délky za pásmem L Ing. Jan Aubrecht, Ph.D. 28.5.2023 AV ČR podrobněji
Připojení VŠE Praha k systému WARDEN, NERD a MENTAT CESNET Ing. Karel Šimeček, Ph.D. 26.4.2023 VŠE podrobněji
Dokumentace integrace federovaných služeb Mgr. Pavel Břoušek 29.3.2023 MU podrobněji
Data Driven Research @CXI TUL Ing. Jan Kočí 29.3.2023 TUL podrobněji
Využití IoT pro sběr, vyhodnocení a monitoring spotřeb vody v kampusu Pasteurova Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Petr Šimůnek 28.2.2023 UJEP podrobněji
Interoperabilita experimentální sítě LoRaWAN a technologie 5G s využitím infrastruktury CESNET Ing. Marek Dvorský, Ph.D. 20.11.2022 VŠB-TUO podrobněji
FEEL: FEderatEd Learning for network security Ing. Maria Rigaki 15.11.2022 ČVUT podrobněji
Analýza dat z hmotnostní spektrometrie za použití strojového učení Mgr. Aleš Křenek, Ph.D. 31.10.2022 MU podrobněji
Hybridní metalicko-optické systémy s korigovaným provozem na vyšších vrstvách Ing. Jan Látal, Ph.D. 15.10.2022 VŠB-TUO podrobněji
Komunikační platforma pro zlepšení výuky hlasové problematiky a jejího výzkumu Ing. Zdeněk Otčenášek, Ph.D. 30.9.2022 AMU podrobněji
Opendata ZČU 2 Ing. Lenka Jirsová 2.9.2022 ZČU podrobněji
Datel - aplikace na dokumentaci datových a telefonních okruhů Jan Vondráček 2.7.2022 UPA podrobněji
Zapojení služeb provozovaných MetaCentrem do jednotné platformy řízení poskytovaných IT služeb na MU Ing. Filip Janovič, Ph.D, MBA 30.6.2022 MU podrobněji
Autentizační brána pro akademické prostředí Mgr. Pavel Břoušek 30.6.2022 MU podrobněji
Využití kontejnerové technologie a orchestrace v e-INFRA za účelem akademického rozvoje formou SaaS Bc. Viktória Spišáková 30.6.2022 MU podrobněji
Nasazení DMP nástroje Data Stewardship Wizard v prostředí českých vysokých škol RNDr. Michal Růžička, Ph.D. 28.5.2022 MU podrobněji
Koncepce řešení bezpečnostních incidentů v prostředí VŠB-TU Ostrava. Ing. Martin Pustka, Ph.D. 26.5.2022 VŠB-TUO podrobněji
Datové formáty a standardy pro interoperabilitu infrastruktur strukturní biologie, bioinformatiky a biofyziky Ing. Jan Dohnálek, Ph.D. 3.3.2022 AV ČR podrobněji
Integrované zabezpečení bezobslužného vstupu do prostor společného pracoviště FBMI-ČVUT a 1.LF-UK a jejich spin-off firem. Ing. Jan Mužík, Ph.D. 31.12.2021 ČVUT podrobněji
Implementace softwarových komponent na platformě .NET pro autentizaci uživatelů v rámci federace edulD.cz Mgr. Jiří Tesařík, Ph.D. 30.9.2021 UP podrobněji
Aplikace a rozvoj experimentální IoT sítě na platformě LoRaWAN s využitím infrastruktury CESNET Ing. Libor Michalek, Ph.D. 30.9.2021 VŠB-TUO podrobněji
Makerspace v prostředí vysokých škol Ing. Pavel Jindra 15.7.2021 ZČU podrobněji
Pokročilý IDS pro IoT sítě využívající P2P sdílení informací a kolaborativní strojové učení Assistant Prof. Eng. Sebastian Garcia, Ph.D. 26.6.2021 ČVUT podrobněji
Optimalizace pokrytí experimentálnísítě LoRaWAN Ing. Roman Šebesta, Ph. D. 23.6.2021 VŠB-TUO podrobněji
Tvorba metodik a dokumentace v oblasti kybernetické bezpečnosti v prostředí VVŠ Ing. Jiří Richter 22.6.2021 ČVUT podrobněji
Transformace datového skladu do cloudového prostředí Microsoft Azure Ing. Jakub Friedrich 29.5.2021 JU podrobněji
Správa firewallových pravidel s využitím identit uživatelů Ing. Martin Tuleja 14.4.2021 MU podrobněji
DoH detekce & suprese Ing. Jan Fesl, Ph.D. 10.2.2021 JU podrobněji
Vytvoření a implementace klienta služby validator.cesnet.cz RNDr. Josef Milota 22.1.2021 JU podrobněji
Transformace on-premise MS prostředí MU a cloudového prostředí O365 MU do integrovaného hybridního cloudového prostředí M365 MU Mgr. Kamil Malinka, Ph.D. 21.1.2021 MU podrobněji
Portmanager - webová aplikace pro delegovanou konfiguraci switchů Ing. Rudolf Šesták 21.1.2021 MU podrobněji
Vytvoření přístupových uzlů IoT sítě LoRaWAN včetně pilotního ověřování a využití v projektech Ing. Zbyněk Kocur, Ph.D. 11.12.2020 ČVUT podrobněji
Analýza obrazových dat z digitální patologie v prostředí e-infrastruktury CESNET RNDr. Michal Růžička, Ph.D. 5.12.2020 MU podrobněji
Ověření výkonu a spolehlivosti distribuovaného úložného systému Ceph v prostředí geograficky oddělených lokalit e-infrastruktury CESNET RNDr. Josef Milota 31.8.2020 JU podrobněji
Zpracování událostí IT infrastruktury Bc. Jakub Kalnik 28.8.2020 VŠB-TUO podrobněji
Telemetrie IT infrastruktury Ing. Martin Pustka, Ph.D. 21.8.2020 VŠB-TUO podrobněji
Využití fotonických služeb e-infrastruktury pro přenosy optických kmitočtů produkovaných vláknovými referencemi Ing. Jan Hrabina, Ph.D. 16.7.2020 AV ČR podrobněji
Pilotní ověření zapojení identifikačních karet ZČU (JIS karet) do European Student Card Ing. Šárka Zuzjaková, Ph.D. 15.7.2020 ZČU podrobněji
Školení IT bezpečnosti Ing. Vítězslav Grygar 11.7.2020 VŠB-TUO podrobněji
Školení IT bezpečnosti uživatelů sítě ZČU Ing. Jiří Čepák 2.7.2020 ZČU podrobněji
Implementace veřejné služby na ochranu proti nechtěné těžbě kryptoměn na koncových zařízeních uživatelů pomoci RPZ v DNS Jan Vondráček 30.6.2020 UPA podrobněji
Doplnění aplikace PsychotestEditor o percepční hodnocení obrazových a videosekvenčních záznamů Ing. Zdeněk Otčenášek, Ph.D. 30.4.2020 AMU podrobněji
Zvýšení odborné kvalifikace zaměstnanců kyberbezpečnostního týmu Masarykovy univerzity - certifikace CISSP Mgr. Martin Macháč 9.1.2020 MU podrobněji
Zvýšení bezpečnosti síťové infrastruktury FGÚ, nasazením bezpečnostních nástrojů a Honeypont ve spolupráci s CESNETem a služby HaaS Václav Pauločik 31.12.2019 AV ČR podrobněji
Získání certifikátu Oracle Certified Associate, Java SE 8 Programmer, Oracle Certified Profesional, Java SE 8 Programmer a Google Associate Android Developer Ing. Ondřej Průcha 31.12.2019 ZČU podrobněji
Ukládání a zpřístupnění výukových materiálů AMU s využitím streamovacího systému CESNET PaedDr. Radim Chvála, CSc. 31.12.2019 AMU podrobněji
Zvýšení bezpečnosti síťové infrastruktury, provozovaných služeb a uživatelů na AMU v Praze PaedDr. Radim Chvála, CSc. 31.12.2019 AMU podrobněji
Rozvoj experimentální IoT sítě CESNET na platformě LoRa-WAN Ing. Marek Dvorský, Ph.D. 31.10.2019 VŠB-TUO podrobněji
Zvýšení kvalifikace absolvováním Cisco akademie s cílem získat mezinárodní Cisco certifikát CCNP Ing. Jaromír Holec 30.9.2019 AV ČR podrobněji
Využití IoT pro pilotní projet energetického managementu budov pro Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Ing. Roman Vaibar, Ph.D., MBA 9.8.2019 UJEP podrobněji
Moderní monitoring IT infrastruktury Ing. Michal Švamberg 2.7.2019 ZČU podrobněji
Opendata ZČU Ing. Petr Jiroušek 2.7.2019 ZČU podrobněji
Systém a metodologie pro snímání historických objektů bezpilotními helikoptérami a přenos nasnímaných velkých objemů dat pro jejich odborné zpracování Ing. Martin Saska, Dr. rer.nat. 10.5.2019 ČVUT podrobněji
Rozvoj fotonických služeb v sítích NGA s ohledem na nové trendy v oblasti vyhodnocování jejich kvalitativních parametrů Ing. Jan Látal, Ph.D. 7.2.2019 VŠB-TUO podrobněji
Zvýšení bezpečnosti síťové infrastruktury AV integrací bezpečnostních nástrojů detekujících anomálie v provozu a jejich zapojení do systému Warden Bc. Petr Vondrášek 31.12.2018 AV ČR podrobněji
Získání certifikátu Oracle Database 12c: Advanced PL/SQL Developer Certified Professional Ing. Pavel Janeček 31.12.2018 ZČU podrobněji
Management fyzické vrstvy sítě, automatizace konfigurace aktivních prvků CISCO Jakub Jelínek 6.12.2018 UPA podrobněji
Vytvoření uzlů v lokalitách Slezské univerzity, jejich propojení s infrastrukturou Cesnetu a vybudování platformy pro ukládání pořízených dat Ing. Jiří Sléžka 30.11.2018 SU podrobněji
Rozvoj systému správy identit UJEP Mgr. Bronislava Palíková 22.11.2018 UJEP podrobněji
Rozšíření certifikace lektorů Cisco Networking Academy katedry informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem RNDr. Jan Krejčí, Ph.D. 30.9.2018 UJEP podrobněji
Pilotní projekt využití infrastruktury sdružení CESNET pro síť Internetu věcí (IoT) Ing. Libor Michalek, Ph.D. 30.9.2018 VŠB-TUO podrobněji
Odborné školení a certifikace správců virtualizačních technologií Ing. Jan Flek 31.8.2018 UHK podrobněji
Zvýšení odborné kvalifikace IT systémového administrátora Ústavu molekulární genetiky AV ČR - certifikace RHCE Michal Novotný 1.8.2018 AV ČR podrobněji
DDoS ochrana v síti člena sdružení CESNET Ing. Matěj Grégr, Ph.D. 31.7.2018 VUT podrobněji
Vytvoření laboratoře a úloh pro školení IT bezpečnosti zdravotnického personálu Mgr. Radim Krupička, Ph.D. 17.7.2018 ČVUT podrobněji
Začlenění bezdrátové sítě s dlouhým dosahem (LORA) do sítě CESNET Ing. Martin Lávička 29.6.2018 ZČU podrobněji
Zvýšení odborné kvalifikace síťových specialistů ČVUT v oblasti technologií bezdrátových sítí Ubiquiti a MikroTik. Bc. Ondřej Doležal 23.6.2018 ČVUT podrobněji
Simple IoT platform Ing. Jan Kočí 22.6.2018 TUL podrobněji
Zvýšení kvalifikace zaměstnance zodpovědného za správu virtualizační infrastruktury absolvováním kurzu OpenStack administration and COA exam prep. (OST-104) s cílem získat mezinárodní certifikát Certified OpenStack Administrator (COA) Mgr. Radim Janča 21.6.2018 MU podrobněji
Implementace nové správy identit v informačních systémech ZČU Ing. Petr Jiroušek 8.6.2018 ZČU podrobněji
Evidence přístupů do počítačové sítě Ing. Martin Pustka, Ph.D. 1.6.2018 VŠB-TUO podrobněji
Vývoj honeypotu pro VoIP služby s využitím v síti sdružení CESNET. Ing. Lukáš Kapičák 31.5.2018 VŠB-TUO podrobněji
Využití minipočítačů v prostředí akademických institucí Ing. Sylva Nováková 24.5.2018 VŠB-TUO podrobněji
Výběr a nasazení systému pro správu digitálního obsahu Ing. Josef Krupička 19.5.2018 UPA podrobněji
Zpracování a pilotní ověření metodiky implementace GDPR v IT prostředí VVŠ RNDr. Miroslav Bartošek, CSc. 17.5.2018 MU podrobněji
Analýzy provozu v síťové infrastruktuře sdružení CESNET. Ing. Robert Bešťák, Ph.D. 31.3.2018 ČVUT podrobněji
Pokročilý systém pro detekci a sdílení informací o bezpečnostních incidentech ze sítě Masarykovy univerzity Bc. Tomáš Plesník 31.12.2017 MU podrobněji
Penetrační testování sítě a služeb ZČU Ing. Jiří Čepák 30.12.2017 ZČU podrobněji
Zvýšení odborné kvalifikace síťových specialistů ZČU v Plzni v oblasti bezpečnosti a bezdrátových technologií Ing. Martin Šimek, Ph.D. 30.11.2017 ZČU podrobněji
Vytvoření multioborového superportálu pro streaming chráněného videa, rozvoj jeho služeb a mobilních aplikací RNDr. Čestmír Štuka, Ph.D.,MBA 30.10.2017 UK podrobněji
Získání certifikátu Oracle Certified Expert, Java Platform, Enterprise Edition 6 Enterprise JavaBeans Developer a Oracle Certified Expert, Java EE 6 Web Services Developer Ing. Lukáš Valenta 31.8.2017 ZČU podrobněji
Zvýšení odbornosti pracovníků univerzitního Centra informačních technologií UHK v oblasti plánování, návrhu, implementace a konfigurace databází SQL serverů Ing. Radek Mrkus 31.8.2017 UHK podrobněji
Zvýšení bezpečnosti počítačové sítě Univerzity Hradec Králové s využitím služeb forenzní laboratoře CESNET Lukáš Kummer 24.8.2017 UHK podrobněji
Zefektivnění veřejného systému miXGENE pro integrativní analýzu molekulárních dat doc. Ing. Jiří Kléma, Ph.D. 17.8.2017 ČVUT podrobněji
Instalace a implementace identity and access management systému Perun, včetně napojení na ostatní systémy a zapojení do federace identit EduID Jan Burian 27.7.2017 VŠUP podrobněji
Cachování dat datového úložiště pro vizualizační server doc. Ing. Petr Šidlof, Ph.D. 6.7.2017 TUL podrobněji
Monitorování bezdrátových sítí Internetu věcí pro zvýšení bezpečnosti Ing. Pavol Korček 1.7.2017 VUT podrobněji
Nová generace systémů pro správu identit a řízení přístupu v rozsáhlém akademickém výpočetním prostředí Ing. Luboš Kejzlar 30.6.2017 ZČU podrobněji
Optimalizace správy a zabezpečení virtuálních strojů Ing. Michal Švamberg 18.6.2017 ZČU podrobněji
Zvýšení kvalifikace zaměstnance zodpovědného za správu IT absolvováním kurzu Vmware vSphere: Fast Track (V6) s cílem získat mezinárodní certifikát Vmware Certified Professional 6 - Data Center Virtualization Mgr. Tomáš Sapák 11.6.2017 MU podrobněji
Systém pro multi-senzorické snímání historických objektů bezpilotními helikoptérami Ing. Martin Saska, Dr. rer.nat. 25.5.2017 ČVUT podrobněji
Interaktivní identifikace v cloudu - rozšíření výsledků projektu 431/2011 doc. MUDr. Jiří Kofránek, CSc. 28.2.2017 UK podrobněji
Vytvoření jednoznačných identifikátorů autorů vědeckých publikací pomocí služeb ORCID a Shibboleth Ing. Lukáš Budínský 22.2.2017 UTB podrobněji
Zvýšení odbornosti zaměstnance zodpovědného za správu IT systémů SU v Opavě Ing. Jiří Sléžka 15.1.2017 SU podrobněji
Vytvoření bezpečnostního týmu CSIRT (CSIRT-CUNI pracoviště), vybudování monitorovacích systémů pro podporu řešení bezpečnostních incidentů a detekci anomálií v datových sítích Univezity Karlovy v Praze, zapojení Univerzity Karlovy do systému pro sdílení informací o detekovaných bezpečnostních událostech Warden (http://warden.cesnet.cz). Ing. Vladimír Horák 31.12.2016 UK podrobněji
Další zvyšování kvalifikace pracovníků Cisco Networking Academy na katedře informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Ing. Pavel Simr 21.12.2016 UJEP podrobněji
Zvýšení odborné kvalifikace IT systémového administrátora Ústavu molekulární genetiky AV ČR - recertifikace RHCE Michal Žáček 11.12.2016 AV ČR podrobněji
Implementace a testování metod pro detekci phishingových útoků v síti CESNET doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D. 10.12.2016 ČVUT podrobněji
Systém pro správu, zobrazení a ukládání velkoobjemových dat z lékařských vyšetření na datové úložiště Mgr. Radim Krupička, Ph.D. 9.12.2016 ČVUT podrobněji
Zvýšení odbornosti zaměstnance v oblasti bezpečnosti prováděnou firewallem F5 Jan Vondráček 7.12.2016 UPA podrobněji
Zálohování virtuálních infrastruktur Ing. Petr Havlíček 3.12.2016 VŠB-TUO podrobněji
Doplnění prostředí pro přípravu percepčních testů o prezentační a výukové funkce Ing. Zdeněk Otčenášek, Ph.D. 6.11.2016 AMU podrobněji
Videokonferenční prostředí pro vzdálené tlumočení do znakového jazyka na bázi technologií CoUniverse a UltraGrid (akronym CoUnSiL). PhDr. Petr Peňáz 29.6.2016 MU podrobněji
Integrace WebRTC technologie se stávajícími video a audio konferenčními systémy Ing. Robert Bešťák, Ph.D. 9.6.2016 ČVUT podrobněji
Systém pro testování zabezpečení sítě IPv6 a zpracování incidentů v prostoru privátních adres Ing. Matěj Grégr, Ph.D. 1.6.2016 VUT podrobněji
Vytvoření podmínek pro IP telefonii a přechod na sjednocenou komunikaci univerzit Ing. Zdeněk Vajs 29.5.2016 UPA podrobněji
Integrace služeb DÚ CESNET do procesu zálohování a archivace dat vědeckých pracovišť PřFUK RNDr. Milan Richter 19.5.2016 UK podrobněji
Pilotní aplikace pro distribuovanou analýzu velkých dat s využitím výpočetních kapacit CESNET Metacentra. Ing. Tomáš Kliegr, Ph. D. 29.4.2016 VŠE podrobněji
Zvýšení odbornosti zaměstnance zodpovědného za správu IT systémů SU v Opavě Ing. Jiří Sléžka 23.4.2016 SU podrobněji
Implementace jednotného ověřování uživatelů přistupujících do vnitřní drátové i bezdrátové sítě SSČ AV ČR pomocí systému na ověřování koncových stanic a uživatelů Bc. Petr Vondrášek 17.4.2016 AV ČR podrobněji
Získání certifikátu Oracle Database 12c Administrator Certified Professional Ing. Petr Jiroušek 14.4.2016 ZČU podrobněji
Využití minipočítačů v autentizační infrastruktuře ZČU Ing. Pavel Jindra 14.4.2016 ZČU podrobněji
Zvyšování kvalifikace pracovníků Cisco Networking Academy na katedře informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Ing. Pavel Simr 31.3.2016 UJEP podrobněji
Zvýšení odborné kvalifikace IT specialisty sítí a bezpečnosti Ústavu molekulární genetiky AV ČR - recertifikace CCNP Jiří Růžička 31.3.2016 AV ČR podrobněji
Children Usability Lab monitorovaná pomocí dělených displejů (SAGE) Ing. Jiří Chludil 27.3.2016 ČVUT podrobněji
Začlenění infrastruktury DÚ CESNET do procesu zálohování uživatelských dat Bc. Karel Nykles 31.1.2016 ZČU podrobněji
Národní fotonická síť ČR pro přenos stabilních frekvencí – etapa I: vybudování páteřního propojení ÚPT Brno – CESNET Zikova Praha Ing. Ondřej Číp, Ph.D. 16.1.2016 AV ČR podrobněji
Řízení a zabezpečení přístupu do počítačové sítě AMU PaedDr. Radim Chvála, CSc. 31.12.2015 AMU podrobněji
Využití datového úložiště CESNET k zálohování a archivaci dat SSČ AV ČR, v. v. i. Ing. Dana Papíková 31.12.2015 AV ČR podrobněji
Měření a analýza latence s cílem optimalizace sítí Cloud Computingu Dr. Lukáš Kencl 31.12.2015 ČVUT podrobněji
Filtrace a anonymizace SIP provozu Dr. Lukáš Kencl 31.12.2015 ČVUT podrobněji
Integrace datových úložišť CESNET do zálohovacích procesů Akademie múzických umění v Praze PaedDr. Radim Chvála, CSc. 31.12.2015 AMU podrobněji
Hybridní optické sítě se zapojenými vláknově optickými zesilovači v trase Ing. Petr Šiška, Ph.D. 31.12.2015 VŠB-TUO podrobněji
Vytvořeni softwarově definovaného úložiště pro potřeby ukládáni a sdílení dat v rámci instituce a jeho zálohováni do datových úložišť CESNET Ing. Jiří Sléžka 31.10.2015 SU podrobněji
Zvýšení kvalifikace pracovníka Ústavu počítačové a řídící techniky VŠCHT Praha získáním CCNP certifikace Ing. Pavel Hrnčiřík, Ph.D. 31.10.2015 VŠCHT podrobněji
Pilotní projekt pro low-barrier přístup k ochraně digitálního obsahu (LTP-pilot) RNDr. Miroslav Bartošek, CSc. 5.10.2015 MU podrobněji
Pilotní projekt využití infrastruktury sdružení CESNET pro akademickou experimentální mobilní síť Ing. Libor Michalek, Ph.D. 30.9.2015 VŠB-TUO podrobněji
Návrh embedded systému pro sběr dat a detekci bezpečnostních incidentů v počítačových sítích Ing. Pavel Nevlud 30.9.2015 VŠB-TUO podrobněji
Detekce phishingových útoků v síti CESNET doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D. 27.9.2015 ČVUT podrobněji
Zapojení sítě Univerzity Pardubice do projektu Warden David Matušek 22.8.2015 UPA podrobněji
Integrace datových služeb vědecko-výukové skupiny Ing. Jan Kubr 25.7.2015 ČVUT podrobněji
Adresářové informační a jmenné služby pro aplikace Internetu věcí a jejich pilotní nasazení v akademické síti CESNET v ČR doc. Dr. Ing. Oldřich Kodym 22.7.2015 VŠB-TUO podrobněji
Využití inteligentních řešení pro získávání a zpracování informací o incidentech v síti Univerzity Hradec Králové Lukáš Kummer 1.7.2015 UHK podrobněji
Sdílení virtuálních infrastruktur v prostředí univerzitních datových center Ing. Martin Pustka, Ph.D. 30.6.2015 VŠB-TUO podrobněji
Zvyšování kvalifikace pracovníků síťové sekce CIT PřF UK IV Bc. Tomáš Petrus 30.6.2015 UK podrobněji
Identifikace uživatele pomocí dynamiky stisku počítačových kláves Ing. Anna Schlenker 28.6.2015 AV ČR podrobněji
Zálohování a archivace dat Centra agentních technologií s možností rozšiřitelnosti na obdobná pracoviště Ing. Petr Benda 26.6.2015 ČVUT podrobněji
Legislativní aspekty externích úložišť dat Ing. Jiří Bořík 26.6.2015 ZČU podrobněji
Podpora IPv6 v systému pro správu DNS a DHCP Ing. Michal Kostěnec 16.1.2015 ZČU podrobněji
Infrastruktura kapacitní datové sítě pro audovizuální přenosy (návaznost na projekt 424/2011) Ing. Zdeněk Otčenášek, Ph.D. 31.12.2014 AMU podrobněji
Využití diskového úložiště CESNET v zálohovacích procesech OU RNDr. Pavla Lokajová 31.12.2014 OU podrobněji
Zvýšení bezpečnosti webhostingu Ing. Petr Benedikt 19.12.2014 ZČU podrobněji
Síťový protokol pro sdílení dat mezi grafickými a webovými aplikacemi Ing. Jiří Hnídek, Ph.D. 5.12.2014 TUL podrobněji
Systém pro monitorování a archivaci aplikačních logů Ing. Josef Krupička 6.11.2014 ZČU podrobněji
Konsolidace zálohování, archivace a sdílení dat Ing. Jan Kubr 24.10.2014 ČVUT podrobněji
Školení odborných pracovníků výpočetního centra VŠCHT Praha s cílem získat CCNP certifikaci. Daniel Dvořák 10.10.2014 VŠCHT podrobněji
Zvýšení odbornosti zaměstnanců zodpovědných za správu IT systémů na SLU Opava Ing. Jiří Sléžka 6.9.2014 SU podrobněji
Rozvoj IDS s podporou IPv6 Ing. Radoslav Bodó 5.9.2014 ZČU podrobněji
Download server ČZU v Praze Ing. Jana Vohralíková 30.8.2014 ČZU podrobněji
Správa mobilního připojení na ZČU Ing. Milan Michajlov 16.7.2014 ZČU podrobněji
Interaktivní výzkumné a vzdělávací psychoakustické analýzy se zaměřením na hlas Ing. Zdeněk Otčenášek, Ph.D. 7.7.2014 AMU podrobněji
Použití protokolu IPv6 v gridovém středisku RNDr. Jiří Chudoba, Ph.D. 4.7.2014 AV ČR podrobněji
Získání certifikátu Oracle Database 11g Security Certified Implementation Specialist Ing. Petr Jiroušek 19.6.2014 ZČU podrobněji
Získání dílčí zkoušky 70-640 Windows Server 2008 Active Directory, Configuring pro certifikát Server Administrator z programu Microsoft Certified IT Professional (MCITP) Ing. Tomáš Stibor 7.6.2014 ZČU podrobněji
Vytvoření společného lokálního uzlu JU a BC AV a jeho zapojení do národní infrastruktury pro biologická data ELIXIR_CZ Ing. Rudolf Vohnout, Ph.D. 5.5.2014 JU podrobněji
Streaming a distribuce výukových videí pro vysoké školy RNDr. Čestmír Štuka, Ph.D.,MBA 30.4.2014 UK podrobněji
Získání certifikátu Oracle Database 11g Administrator Certified Professional Radek Melzer 15.4.2014 TUL podrobněji
Rozšíření zálohování a archivace dat centrálních služeb na JU RNDr. Josef Milota 31.3.2014 JU podrobněji
Artyčok.TV informační kanál Mgr. Vjera Borozan, Ph.D. 19.3.2014 AVU podrobněji
Integrace vzdáleného datového úložiště CESNET do zálohovacího systému IBM TSM Mgr. Petr Volák 14.3.2014 UP podrobněji
Systém pro správu certifikátů na čipové kartě Ing. Pavel Jindra 7.3.2014 ZČU podrobněji
Síťové vizualizační prostředí pro vzdálenou spolupráci Ing. Jiří Chludil 28.2.2014 ČVUT podrobněji
Rozvoj federativní autentizační a autorizační infrastruktury Shibboleth, vzdáleného a SSO přístupu ke službám knihovny Ing. Lukáš Budínský 18.1.2014 UTB podrobněji
Distribuované výpočetní prostředí pro aplikaci statistických asimilačních metod v šíření škodlivin v atmosféře Ing. Václav Šmídl, Ph.D. 27.11.2013 AV ČR podrobněji
Zvýšení odbornosti zaměstnanců zodpovědných za správu IT systémů na SLU Opava Ing. Jiří Sléžka 20.11.2013 SU podrobněji
Optimalizace správy síťových aplikací a zařízení AMU PaedDr. Radim Chvála, CSc. 19.10.2013 AMU podrobněji
Infrastruktura pro přenos zdravotnických výkonů Mgr. Marek Jelínek, Ph.D. 18.10.2013 UJEP podrobněji
Začlenění Přístupového systému do AAA infrastruktury ZČU Ing. Jiří Bořík 7.9.2013 ZČU podrobněji
Automatizovaný instalátor koncových stanic Orion Ing. Tomáš Stibor 7.9.2013 ZČU podrobněji
Rozšíření systému IS/STAG o modul pro hodnocení studentů Ing. Lukáš Valenta 31.8.2013 ZČU podrobněji
Podpora vzdělávání, zajištění pracovních a studijních pobytů zaměstnanců členů sdružení na předních světových pracovištích z oblasti předmětu činnosti sdružení Libor Filip 27.8.2013 UHK podrobněji
Zvýšení kvalifikace zaměstnanců AMU v oblasti IS/IT se zaměřením na technologie CISCO PaedDr. Radim Chvála, CSc. 17.8.2013 AMU podrobněji
Multimediální služby v současných optických přístupových sítích a optických přístupových sítích nové generace Ing. Petr Šiška, Ph.D. 11.7.2013 VŠB-TUO podrobněji
Zvyšování kvalifikace pracovníků síťové sekce CIT PřF UK III Bc. Michal Rezek 31.3.2013 UK podrobněji
Interaktivní identifikace fyziologických systémů ve výpočetním cloudu a na kartách s CUDA doc. MUDr. Jiří Kofránek, CSc. 19.3.2013 UK podrobněji
Optimalizace portálu pro mobilní platformy Ing. Josef Krupička 5.2.2013 ZČU podrobněji
Podpora protokolu IPv6 pro externí pracoviště Ing. Michal Kostěnec 17.1.2013 ZČU podrobněji
Multiplatformní přístup k univerzitním datům a aplikacím z mobilních zařízení Ing. Jiří Slanina 31.12.2012 UPA podrobněji
Analýza vysokorychlostních obrazových záznamů (pokračování projektu 384/2010) Ing. Zdeněk Otčenášek, Ph.D. 31.12.2012 AMU podrobněji
Vzdálený přístup k analýze hlasových signálů Ing. Zdeněk Otčenášek, Ph.D. 31.12.2012 AMU podrobněji
Zvýšení kvalifikace vyučujících na Fakultě elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice v oblasti operačních systémů Ing. Michael Bažant, Ph.D. 31.12.2012 UPA podrobněji
Aplikovaný výzkum směrovacích strategií v IP telefonii Ing. Pavel Bezpalec, Ph.D. 31.12.2012 ČVUT podrobněji
Behaviorální analýza provozu sítě (internet uplink) UP Mgr. Petr Volák 8.12.2012 UP podrobněji
Výpočetní středisko FZÚ a protokol IPv6 RNDr. Jiří Chudoba, Ph.D. 3.12.2012 AV ČR podrobněji
API pro přístup k federacím identit RNDr. Daniel Kouřil, Ph.D. 30.11.2012 MU podrobněji
Rozvoj odborné kvalifikace pracovníků VŠE v oblasti správy IT Ing. Bohumila Veselá 14.9.2012 VŠE podrobněji
Vybudování infrastruktury PKI pro plnohodnotné nasazení protokolu IPv6 na FSv ČVUT Mgr. Ludmila Kovářová 31.8.2012 ČVUT podrobněji
GColl2A: Nasazení prostředí GColl v akademickém prostředí doc. Mgr. Petr Holub, Ph.D. 31.8.2012 MU podrobněji
Využití DWDM sítě pro přenos času a frekvence Ing. Alexander Kuna 23.8.2012 AV ČR podrobněji
Implementace protokolu IPv6 do experimentální a výzkumné sítě katedry Telekomunikační techniky a její metodické zobecnění doc. Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D. 9.8.2012 ČVUT podrobněji
Vizualizace objemných multispektrálních obrazových měření Prof.Ing. Michal Haindl, DrSc. 8.8.2012 AV ČR podrobněji
Zvýšení kvalifikace zaměstnanců Výpočetního a informačního centra ČVUT v oblasti správy linuxových serverů Ing. Petr Štrupl 5.8.2012 ČVUT podrobněji
Studium pokročilých virtualizačních a clusterových řešení Ing. Tomáš Kreuzwieser 28.7.2012 VUT podrobněji
Vybudování a provoz datového úložiště pro archivaci a správu záznamů výuky z přednáškových místností TUL doc.Ing. Petr Tůma, CSc. 28.7.2012 TUL podrobněji
Certifikace ITIL V3 pro FCH VUT doc. Ing. Martin Weiter, Ph.D. 25.7.2012 VUT podrobněji
Datová centra v prostředí akademických sítí Ing. Martin Pustka, Ph.D. 22.7.2012 VŠB-TUO podrobněji
Bezpečné zpřístupnění citlivých univerzitních zdrojů uživatelům mobilních zařízení Ing. Martin Šimek, Ph.D. 20.7.2012 ZČU podrobněji
Nasazení Windows 7 v prostředí Orion Západočeské univerzity v Plzni Ing. Tomáš Stibor 22.6.2012 ZČU podrobněji
Získání certifikátu Oracle Database 11g Administrator Certified Professional Ing. Petr Jiroušek 22.6.2012 ZČU podrobněji
Zavedení protokolu IP-v6 na hlavní páteřní infrastrukturu UP Mgr. Petr Volák 17.6.2012 UP podrobněji
Integrace studijní agendy IS/STAG a systému Theses.cz Ing. Lukáš Valenta 7.6.2012 ZČU podrobněji
Experimentální výpočetní grid pro numerickou lineární algebru Ing. Ivan Šimeček, Ph.D. 31.5.2012 ČVUT podrobněji
Implementace roamingového systému Eduroam na Univerzitě obrany Ing. Josef Kaderka, Ph.D. 10.5.2012 UNO podrobněji
Virtualizace serverů centra síťových služeb Ing. Ivo Hažmuk 10.3.2012 VUT podrobněji
Pořízení serveru pro výukový systém Moodle Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity Mgr. Jiří Pech, Ph.D. 9.2.2012 JU podrobněji
Použití energeticky úsporných PC v akademickém prostředí ZČU David Kuba 3.2.2012 ZČU podrobněji
Příprava implementace protokolu IPv6 do infrastruktury počítačové sítě Mendelovy univerzity v Brně Ing. Vladimír Fišer 28.1.2012 MENDELU podrobněji
Prezentace stavu IT služeb pro uživatele Ing. Petr Hanousek 18.1.2012 ZČU podrobněji
Nasazení protokolu IPv6 pro služby koncových uživatelů na FSI VUT v Brně Ing. Pavel Heriban, Ph.D. 15.1.2012 VUT podrobněji
Výběr platformy pro testování aplikací v 10 Gbps sítích Ing. Jan Kubr 10.1.2012 ČVUT podrobněji
SIP telekonference pomocí webového prohlížeče Ing. Martin Klíma, Ph.D. 10.1.2012 ČVUT podrobněji
Zvýšení kvalifikace absolvováním Cisco akademie s cílem získat mezinárodní Cisco certifikát CCNP Karel Šikola 31.12.2011 AV ČR podrobněji
Zavedení PKI s bezpečnými nosiči osobních elektronických certifikátů Ing. Lukáš Slánský 22.12.2011 UPA podrobněji
Modernizace datového připojení ÚTAM AV ČR RNDr. Cyril Fischer, PhD. 22.12.2011 AV ČR podrobněji
Implementace protokolu IPv6 v sítích ústavů AV ČR Brno Ing. Luděk Novotný, PhD. 22.12.2011 AV ČR podrobněji
Zkvalitnění procesu řešení bezpečnostních incidentů v síti WEBnet Ing. Radoslav Bodó 17.12.2011 ZČU podrobněji
Možnosti nasazení operačního systému MacOS v univerzitním prostředí Ing. Michal Petrovič 14.12.2011 ZČU podrobněji
Vzdálený přístup k akustické analýze hlasu, vyhodnocování vysokorychlostních optických metod Ing. Zdeněk Otčenášek, Ph.D. 6.12.2011 AMU podrobněji
Vývoj aplikace pro vyhledávání kontaktů v korporátním adresáři na platformě CAP. prof. Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D. 30.11.2011 VŠB-TUO podrobněji
Vybavení laboratoře základních síťových technologií Ing. Mgr. Zdeněk Říha, Ph.D. 29.11.2011 MU podrobněji
Využití videokonferenční technologie pro podporu výuky na externích pracovištích FEL-ČVUT v Praze Ing. Michal Dočkal 25.11.2011 ČVUT podrobněji
Systém pro efektivní měření a přenos objemných multispektrálních obrazových dat Prof.Ing. Michal Haindl, DrSc. 19.11.2011 AV ČR podrobněji
Zavedení softwaru pro centrální management síťových prvků a systému pro hromadnou instalaci koncových stanic Mgr. Tomáš Buk 19.11.2011 VUT podrobněji
Inovace IS COURSEWARE - elektronického průvodce studiem Ing. Josef Krupička 20.10.2011 ZČU podrobněji
Zabezpečený elektronický dokument v prostředí VŠ Ing. Pavel Jindra 11.9.2011 ZČU podrobněji
Aplikace vysokorychlostní sítě pro přenos objemných obrazových dat Prof.Ing. Michal Haindl, DrSc. 27.7.2011 AV ČR podrobněji
Dobudování bezdrátové sítě na AVU v Praze ve vazbě na projekt Eduroam Mgr. Jana Mokošová 12.7.2011 AVU podrobněji
Zavedení autentizace pomocí systému Shibboleth u vybraných aplikací na UK a rozšíření databází přístupných informačních zdrojů pro uživatele akademické obce o audiovizuální dokumenty. RNDr. Štěpán Bojar 30.6.2011 UK podrobněji
Výzkum a využití mechanismů ochrany před útoky v oblasti IP telefonie a hlasových služeb Dr. Lukáš Kencl 30.6.2011 ČVUT podrobněji
Efektivní identifikace fyziologických systémů ve výpočetním gridu doc. MUDr. Jiří Kofránek, CSc. 30.4.2011 UK podrobněji
Rozšíření pokrytí bezdrátovou sítí na budově Fakulty aplikované informatiky Ing. Jiří Korbel 31.3.2011 UTB podrobněji
Měřící pracoviště s bezpečným vzdáleným přístupem pro výzkum a vývoj aplikací a protokolů WLAN 802.11 Ing. Tomáš Dulík 30.3.2011 UTB podrobněji
Přechod IPv6 sítě VUT v Brně z experimentálního do rutinního provozu Ing. Ivo Hažmuk 29.3.2011 VUT podrobněji
Zpřístupnění HD technologie pro multimediální produkci VŠE Ing. Ivo Šmejkal 24.3.2011 VŠE podrobněji
Nasazení softwarového vybavení Českého národního registru dárců dřeně do akademické sítě a jeho další rozvoj Ing. Oldřich Balák 18.3.2011 ZČU podrobněji
Svobodná implementace groupwarové služby Ing. Miloš Wimmer 15.3.2011 ZČU podrobněji
Podpora tvorby podcast učebních opor Mgr. Martin Vala, Ph.D. 12.3.2011 VUT podrobněji
Další etapa budování sítě EDUROAM na AMU. PaedDr. Radim Chvála, CSc. 10.3.2011 AMU podrobněji
Připojení poskytovatelů služeb (SP) VŠB-TU Ostrava do České akademické federace identit eduID.cz Miroslav Dvořák 10.3.2011 VŠB-TUO podrobněji
Integrace služeb sledování sítě a systému pro podporu uživatelů informačních systémů Univerzity Pardubice Ing. Lukáš Slánský 9.3.2011 UPA podrobněji
Streaming a distribuce chráněných multimedií lékařských fakult UK s využitím technologie infrastruktury CESNET RNDr. Čestmír Štuka, Ph.D.,MBA 8.3.2011 UK podrobněji
Implementace protokolu IPv6v síti ČZU Ing. Josef Vojáček 4.3.2011 ČZU podrobněji
Bezpečné zpřístupnění knihovnickému systému ALEPH Ing. Radka Tichá 22.2.2011 ZČU podrobněji
Pilotní implementace protokolu IPv6 v síti pracoviště Střediska společných činností AV ČR, v.v.i. Bc. Petr Vondrášek 3.2.2011 AV ČR podrobněji
Sběr a zpracování provozních dat pro vyhledávání systémových anomálií Ing. Jiří Bořík 2.2.2011 ZČU podrobněji
Rozšíření bezdrátové sítě Eduroam na MZLU v Brně II. Ing. Aleš Vincenc 1.2.2011 MENDELU podrobněji
Dokončení sítě eduroam.cz v prostorách Fakulty chemické VUT v Brně Ing. Jan Brada 22.1.2011 VUT podrobněji
Rozšíření sít eduroam do sídla FIT ČVUT Ing. Martin Bílý 20.1.2011 ČVUT podrobněji
Implementace pasivní optické sítě do výuky komunikačních technologií Ing. Petr Šiška, Ph.D. 19.1.2011 VŠB-TUO podrobněji
Provoz mobilních zařízení v bezdrátových sítích Ing. Martin Pustka, Ph.D. 15.1.2011 VŠB-TUO podrobněji
Federativní autentizační a autorizační infrastruktura Shibboleth a paralelní vyhledávání a linkování v elektronických informačních zdrojích AV ČR Ing. Martin Duda 31.12.2010 AV ČR podrobněji
Inteligentní logovací server Mgr. Jan Vykopal 30.11.2010 MU podrobněji
Rozvoj bezdrátových sítí ve vazbě na projekt Eduroam na Univerzitě Hradec Králové Ing. Petr Exner 25.11.2010 UHK podrobněji
Inovace stávajícího systému IP telefonie a zavedení protokolu SIP do běžného provozu školy Ing. Jan Búřil 19.11.2010 JAMU podrobněji
Nasazení nástrojů pro dohled a monitorování počítačové sítě Ing. Jaroslav Novotný 8.9.2010 AV ČR podrobněji
Rozšíření bezdrátové sítě UJEP - 2009 Mgr. Bronislava Palíková 27.7.2010 UJEP podrobněji
Využití jednodeskových počítačů pro zabezpečení přenosu medicínských dat doc. Mgr. Karel Slavíček, Ph.D. 21.7.2010 MU podrobněji
Zvýšení odbornosti zaměstnanců zodpovědných za správu bezdrátové sítě na MZLU v Brně Ing. Martin Tyllich 20.7.2010 MENDELU podrobněji
Zpracování statistických dat o datových tocích v prostředí metropolitní 10Gb počítačové sítě Ing. Tomáš Podermanski 17.7.2010 VUT podrobněji
Zvyšování kvalifikace pracovníků síťové sekce CIT PřF UK Bc. Michal Rezek 8.7.2010 UK podrobněji
Systém referenčních znalostí medicínských obrazových databází pro zefektivnění procesu medicínské diagnostiky RNDr. Michal Javorník 1.7.2010 MU podrobněji
Vyškolení zaměstnanců ZČU v oblasti počítačových sítí Ing. Petr Hanousek 1.7.2010 ZČU podrobněji
Zavedení nové služby: HD videokonferenční technologie Ing. Jiljí Flanderka 30.6.2010 VŠB-TUO podrobněji
Zvyšování kvalifikace pracovníků síťové sekce CIT PřF UK Bc. Michal Rezek 30.6.2010 UK podrobněji
Implementace nástrojů pro monitorování počítačové sítě Ing. Martin Pustka, Ph.D. 24.6.2010 VŠB-TUO podrobněji
Upgrade a správa IBM WebSphere Portal Server Ing. Tomáš Pinkas 19.6.2010 ZČU podrobněji
Získání certifikátu SGI k administraci linuxových serverů Altix Výpočetního a informačního centra ČVUT RNDr. Petr Pospíšil, CSc. 5.6.2010 ČVUT podrobněji
Integrace aplikací do České národní akademické federace eduID.cz Ing. Petr Grolmus 2.6.2010 ZČU podrobněji
Systém pro sběr a zobrazení provozních dat na uživatelské úrovni Ing. Pavel Jindra 2.6.2010 ZČU podrobněji
Ověření modelu OSD pro AFS Ing. Michal Švamberg 2.6.2010 ZČU podrobněji
Doškolení instruktorů RCNA Ostrava v oblasti návrhu spolehlivých konvergovaných počítačových sítí Ing. Petr Grygárek 20.5.2010 VŠB-TUO podrobněji
Připojení AMU k federaci identit edulD.cz PaedDr. Radim Chvála, CSc. 18.5.2010 AMU podrobněji
Dobudování sítě Eduroam na Ústavu molekulární biologie rostlin Biologického centra Akademie věd České republiky, v.v.i. Mgr. Jiří Pech, Ph.D. 14.3.2010 AV ČR podrobněji
Rozšíření vzdělanosti akademických pracovníků v oblasti správy operačních systémů Ing. Tomáš Fidler 28.2.2010 UPA podrobněji
Monitoring přípojky 10Gb počítačové sítě VUT do sítě CESNET2 Ing. Tomáš Podermanski 16.2.2010 VUT podrobněji
Centralizovaná správa přístupových bodů a rozšíření pokrytí bezdrátové sítě eduroam na Univerzitě Pardubice Ing. Jiří Slanina 26.1.2010 UPA podrobněji
Rozvoj SIP IP telefonie na AMU PaedDr. Radim Chvála, CSc. 31.12.2009 AMU podrobněji
Secure AV Outbound (SAVO) Ing. Petr Vaníček 25.11.2009 AV ČR podrobněji
Optimalizace správy distribuované virtuální laboratoře počítačových sítí Ing. Petr Grygárek 31.10.2009 VŠB-TUO podrobněji
Zvyšování odborné kvalifikace v oblasti bezpečnosti a IP telefonie doc. Ing. Petr Matoušek, Ph.D., M.A. 30.10.2009 VUT podrobněji
Optimalizace správy skupin jako nutná podmínka federativní autorizační infrastruktury Ing. Jiří Bořík 22.10.2009 ZČU podrobněji
Common Access Toolkit for Federations RNDr. Daniel Kouřil, Ph.D. 17.10.2009 MU podrobněji
Rozšíření sítě EDUROAM v ústavech AV ČR Ing. Luděk Novotný, PhD. 30.9.2009 AV ČR podrobněji
Vývoj na uživatele zaměřených kolaborativních prostředí doc. Mgr. Petr Holub, Ph.D. 30.9.2009 MU podrobněji
IPv6 infrastruktura na MU (MUv6) prof. RNDr. Luděk Matyska, CSc. 15.8.2009 MU podrobněji
Centralizovaná správa přístupových bodů sítě Eduroam na PřF UK Bc. Michal Rezek 30.5.2009 UK podrobněji
Zavedení mobilní sítě eduroam.cz v prostorách Fakulty chemické VUT v Brně Ing. Jan Brada 28.5.2009 VUT podrobněji
Rozvoj systémů pro detekci průniků v síti WEBnet Ing. Radoslav Bodó 27.5.2009 ZČU podrobněji
Rozšíření bezdrátové sítě na JAMU Ing. Jan Búřil 22.5.2009 JAMU podrobněji
Rozšíření bezdrátové sítě v budovách Univerzity Palackého v Olomouci Ing. Radovan Pleva 29.4.2009 UP podrobněji
Zvýšení pokrytí a rychlosti přístupových bodů bezdrátové sítě Eduroam Ing. Martin Šimek, Ph.D. 24.4.2009 ZČU podrobněji
Rozšíření WiFi sítě UTB ve Zlíně do další lokality a připojení na Eduroam Ing. Petr Vojtek 14.4.2009 UTB podrobněji
Rozšíření bezdrátové sítě na AVU v Praze ve vazbě na projekt Eduroam Bc. Jan Zahradníček, DiS. 8.4.2009 AVU podrobněji
Rozšíření bezdrátové sítě Eduroam na MZLU v Brně Ing. Aleš Vincenc 3.4.2009 MENDELU podrobněji
Centralizovaná správa bezdrátových přístupových bodů projektu Eduroam Mgr. David Rohleder 2.4.2009 MU podrobněji
Rozšíření infrastruktury a centralizované správy sítě Eduroam ČVUT Ing. Radek Trousílek 28.3.2009 ČVUT podrobněji
Prohledávání a síťový přístup k velkým archívům audiovizuálních dat Ing. Lukáš Burget, Ph.D. 26.2.2009 VUT podrobněji
Školení odborných pracovníků VŠE směřující k získání certifikátu CCNP Ing. Eva Šestáková Cirkvová 31.1.2009 VŠE podrobněji
Dobudování bezdrátových sítí ve vazbě na projekt Eduroam na Univerzitě Hradec Králové Ing. Petr Exner 28.1.2009 UHK podrobněji
Detekce anomálního síťového provozu a oznamování bezpečnostních incidentů Ing. Martin Pustka, Ph.D. 23.1.2009 VŠB-TUO podrobněji
Implementace videokonferenční technologie do oblasti vnitřní I vnější komunikace řídících složek FEL-ČVUT v Praze Ing. Michal Dočkal 15.1.2009 ČVUT podrobněji
Zabezpečení přístupu 10Gb počítačové sítě VUT do sítě CESNET2 Ing. Tomáš Podermanski 21.12.2008 VUT podrobněji
Rozvoj bezdrátové sítě Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Ing. BcA. Ivan Doležal 16.11.2008 OU podrobněji
Integrace videokonferenčního systému do běžné praxe ZČU Ing. Vladimír Nový 15.11.2008 ZČU podrobněji
Podpora komunikace virtuálních pracovních týmů v oblasti zpracování medicínských obrazových dat RNDr. Michal Javorník 13.11.2008 MU podrobněji
Řešení bezpečnostních incidentů v počítačové síti Západočeské univerzity v Plzni Ing. Michal Petrovič 7.11.2008 ZČU podrobněji
Dobudování WiFi sítě v areálu ČZU v Praze prof. RNDr. Václav Slavík, DrSc. 3.10.2008 ČZU podrobněji
Zvyšování odborné kvalifikace v oblasti bezpečnosti a bezdrátových sítí doc. Ing. Petr Matoušek, Ph.D., M.A. 30.9.2008 VUT podrobněji
Rozšíření bezdrátové sítě UJEP - 2008 Mgr. Bronislava Palíková 9.9.2008 UJEP podrobněji
Dobudování bezdrátových sítí ve vazbě na projekt Eduroam sdružení CESNET Ing. Václav Dušek 18.7.2008 UPA podrobněji
Pracovní pobyt zaměřený na efektivní využití informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání doc. RNDr. Martin Malčík, Ph.D. 18.7.2008 OU podrobněji
Zvýšení kvalifikace zaměstnance Biologického centra AV ČR v oblasti síťových technologií Bc. Petr Novotný 30.6.2008 AV ČR podrobněji
Personální videokonferenční místnost UJEP Mgr. Bronislava Palíková 13.6.2008 UJEP podrobněji
Zvýšení kvalifikace absolvováním Cisco akademie s cílem získání mezinárodního Cisco certifikátu CCNA. Bc. Petr Vondrášek 5.6.2008 AV ČR podrobněji
Zvýšení odbornosti zaměstnanců zodpovědných za správu metropolitní sítě Univerzity Hradec Králové Mgr. Michal Zámečník 6.4.2008 UHK podrobněji
Distribuovaná virtuální laboratoř počítačových sítí Ing. Petr Grygárek 20.3.2008 VŠB-TUO podrobněji
Síťový aplikační archiv medicínských obrazových dat pro virtuální technicko-lékařské pracoviště Ing. Přemysl Kršek, Ph.D. 23.2.2008 VUT podrobněji
Modelové řešení bezpečnostní politiky Ing. Jiří Slanina 19.1.2008 UPA podrobněji
Školení určené pro databáze Oracle - Administrator Certified Associate Ing. Martin Papík 28.12.2007 AV ČR podrobněji
Připojení laboratoře magnetické rezonance k Nemocničnímu informačnímu systému pro výukové a vzdělávací účely. Ing. Jan Kašpar 14.11.2007 ČVUT podrobněji
Rozvoj Xen virtuálních strojů Ing. Michal Švamberg 3.11.2007 ZČU podrobněji
Rozvoj veřejných informačních míst Ing. Radoslav Bodó 31.10.2007 ZČU podrobněji
Vytvoření centrálního komunikačního pracoviště pro potřeby projektu CZELTA v ÚTEF ČVUT Ing. Pavel Čermák 31.10.2007 ČVUT podrobněji
Rozvoj bezdrátové sítě Technické univerzity v Liberci Petr Adamec 23.10.2007 TUL podrobněji
Zřízení "Local Cisco Networking Academy" na UJEP. Mgr. Jindřich Jelínek 10.10.2007 UJEP podrobněji
Protokoly a aplikace distribuovaných datových skladů (PADS) prof. RNDr. Luděk Matyska, CSc. 24.9.2007 MU podrobněji
Integrace mobilních sítí VUT do projektu Eduroam Ing. Tomáš Podermanski 14.9.2007 VUT podrobněji
Zavedení služby SIP IP telefonie a její konvergence do bezdrátového připojení Ing. Michal Petrovič 13.9.2007 ZČU podrobněji
Implementace prokolu IPv6 v síti TUONET Ing. Martin Pustka, Ph.D. 7.9.2007 VŠB-TUO podrobněji
Elektronizace výuky detašovaného pracoviště v Šumperku Ing. Petr Kočí, Ph.D. 30.8.2007 VŠB-TUO podrobněji
Bezdrátová síť v Kanceláři AV ČR s vazbou na projekt EDUROAM Bc. Petr Vondrášek 10.8.2007 AV ČR podrobněji
Vytvoření systému pro zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací na ZČU Ing. Barbora Katolická 9.8.2007 ZČU podrobněji
Pilotní projekt Eduroam pro areál AVČR - Mazanka Ing. Petr Vaníček 31.7.2007 AV ČR podrobněji
Rozšíření infrastruktury webového Single Sign-On Ing. Petr Grolmus 26.7.2007 ZČU podrobněji
Kvalitativní posun v automatickém rozpoznávání jazyků s využitím streamovaných audio-médií doc. Dr. Ing. Jan Černocký 24.7.2007 VUT podrobněji
Implementace protokolu OSPF v síti ČZU prof. RNDr. Václav Slavík, DrSc. 23.7.2007 ČZU podrobněji
Moderní prostředky pro správu identit v informačních systémech Ing. Jiří Bořík 22.6.2007 ZČU podrobněji
Získání certifikátu Oracle Database 10g Administrator Certified Associate Ing. Petr Jiroušek 6.6.2007 ZČU podrobněji
Získání certifikátu Oracle PL/SQL Developer Certified Associate Ing. Pavel Janeček 6.6.2007 ZČU podrobněji
Implementace kurzů bezpečnosti počítačových sítí na regionální akademii programu Cisco Networking Academy při VŠB-TU Ostrava Ing. Petr Grygárek 1.6.2007 VŠB-TUO podrobněji
Rozvoj Cisco akademie pomocí výuky síťové bezpečnosti doc.Ing. Jaroslav Dočkal, CSc. 31.3.2007 UNO podrobněji
Dohledový systém metropolitního archivu medicínské obrazové informace RNDr. Michal Javorník 24.3.2007 MU podrobněji
Rozvoj bezdrátové sítě UJEP Mgr. Bronislava Palíková 14.3.2007 UJEP podrobněji
Bezpečný provoz IS/STAG Ing. Pavel Janeček 14.3.2007 ZČU podrobněji
"DICOMED" - Metodologie práce s komunikačními systémy při výuce a mezioborové spolupráci Mgr. Denisa Kera 15.2.2007 UK podrobněji
Zvýšení odborné kvalifikace síťových specialistů VŠE v CISCO technologii Ing. Zdeněk Tlustý 30.1.2007 VŠE podrobněji
Fungování středisek uživatelské podpory v prostředí evropských univerzit Ing. Petr Hanousek 30.1.2007 ZČU podrobněji
Virtuální technicko-lékařské pracoviště pro 3D modelování lidských tkání Ing. Přemysl Kršek, Ph.D. 23.1.2007 VUT podrobněji
Ověření migrace XEN virtuálních strojů Ing. Michal Švamberg 23.1.2007 ZČU podrobněji
Rozšíření WiFi infrastruktury EDUROAM Ing. Václav Dušek 22.1.2007 UPA podrobněji
HDV centrum AVU Doc. Mgr. Art Dušan Záhoranský 18.1.2007 AVU podrobněji
Sdílené virtuální světy doc. Ing. Jiří Sochor, CSc. 12.1.2007 MU podrobněji
Aplikovaný výzkum směrovacích protokolů Ing. Martin Havlan 31.12.2006 ČVUT podrobněji
Systém evidence a monitorování počítačových zařízení RNDr. Josef Milota 31.12.2006 JU podrobněji
Zvýšení odborné kvalifikace specialistů ZČU v Plzni v oblasti bezpečnost počítačových sítí a systémů Ing. Aleš Padrta, Ph.D. 22.12.2006 ZČU podrobněji
Bezpečné zpřístupnění citlivých univerzitních zdrojů uživatelům z veřejného Internetu Dr. Ing. Pavel Šmrha 22.12.2006 ZČU podrobněji
Rozšíření infrastruktury PKI Ing. Pavel Jindra 22.12.2006 ZČU podrobněji
Rozpoznávání klíčových slov a akcí v audiovizuálních datech. Ing. Petr Motlíček, Ph.D. 26.10.2006 VUT podrobněji
Malé digitální studio Ing. Ivo Šmejkal 18.10.2006 VŠE podrobněji
Vybudování regionální síťové akademie úrovně CCNP programu Cisco Network Academy na ZČU v Plzni Ing. Michal Petrovič 15.7.2006 ZČU podrobněji
Prostředí pro vývoj embedded systémů Ing. Pavel Nevlud 30.6.2006 VŠB-TUO podrobněji
Průzkum širšího využití LDAP pro modelové řešení jednotné autentizace v heterogenním prostředí vysoké školy. Ing. Petr Olivka 30.6.2006 VŠB-TUO podrobněji
Zvýšení kvalifikace instruktorů LCNA (Local Cisco Networking Academy) Ostravské univerzity RNDr. Tomáš Sochor, CSc. 13.5.2006 OU podrobněji
Návrh, realizace a provoz internetového portálu pro jaderné obory doc.Ing. Jaroslav Klusoň, CSc. 11.3.2006 ČVUT podrobněji
Digital Identity Management Ing. Michal Švamberg 11.2.2006 ZČU podrobněji
Vývoj výukových programů v oblasti moderních komunikačních architektur IP sítí s grafickou prezentací programů na webovém serveru Ing. Dan Komosný, Ph.D. 31.1.2006 VUT podrobněji
Autentizovaný přístup k službám metropolitního archivu medicínské obrazové informace RNDr. Michal Javorník 31.1.2006 MU podrobněji
Tunelování E1 přes síť CESNET2. Ing. Michal Neuman 5.1.2006 ČVUT podrobněji
Elektronizace vybraných předmětů a jejich implementace do stávajícího systému Mood-link-a PdF MU na platformě Open Source LMS Moodle. PhDr. Tamara Váňová 3.12.2005 MU podrobněji
Poskytování služby "lambda okruhu na žádost" v rámci pražské akademické sítě (na bázi CWDM) Ing. Kamil Šmejkal 14.10.2005 ČVUT podrobněji
Implementace LMS EDEN na VFU Brno. Ing. Karel Zatloukal 4.10.2005 VFU podrobněji
Zavedení služby WiFi připojení na ZČU do praxe a její napojení do AA(A) infrastruktury sdružení CESNET. Ing. Jaroslav Čížek 1.10.2005 ZČU podrobněji
Outsourcing IS/STAG. Ing. Petr Jiroušek 27.9.2005 ZČU podrobněji
Zvýšení odborné kvalifikace síťových specialistů VŠE Praha v oblasti moderních komunikačních technologií Ing. Věra Soukupová 24.9.2005 VŠE podrobněji
Přístup oprávněných uživatelů do sítě CESNET2 a VŠB-TU z veřejných sítí. Ing. Martin Pustka, Ph.D. 22.9.2005 VŠB-TUO podrobněji
Mobilní souprava pro zpracování audiovizuálních dat s televizním rozlišením Ing. BcA. Ivan Doležal 22.9.2005 VŠB-TUO podrobněji
Modelové řešení pro sdílení bezdrátové sítě více institucemi. doc. Dr. Ing. Oldřich Kodym 15.9.2005 VŠB-TUO podrobněji
Rozšíření praktické výuky pokročilých síťových technologií na ZČU. Ing. Jiří Sitera 10.9.2005 ZČU podrobněji
Podpora mobility na TU v Liberci Petr Adamec 3.9.2005 TUL podrobněji
Studijní pobyt pracovníků v pracovišti Výpočetního centra Univerzity v Karlsruhe. Ing. Oldřich Balák 26.8.2005 ZČU podrobněji
Univerzální autentizace pomocí hardwarových tokenů prof. RNDr. Luděk Matyska, CSc. 31.7.2005 MU podrobněji
Infrastruktura pro podporu mobility uživatelů evropských akademických a výzkumných sítí na síti VŠCHT Praha. doc. Ing. Stanislav Bohm, CSc. 15.7.2005 VŠCHT podrobněji
Informační portál pro vzdělávání v oblasti Internetu Ing. Bohumila Veselá 15.6.2005 VŠE podrobněji
Zvyšování kvalifikace pracovníků zodpovědných za administraci počítačové sítě Ing. Jana Dvořáčková 9.3.2005 VFU podrobněji
PORT@L - implementace portálového řešení IBM WebSphere Portal v českém univerzitním prostředí Ing. Jan Valdman, Ph.D. 27.2.2005 ZČU podrobněji
Školení administrátorů certifikační autority Entrust Ing. Jan Okrouhlý 26.2.2005 ZČU podrobněji
Zabezpečený videokonferenční systém provozovaný v rámci Internetu doc.Ing. Jaroslav Dočkal, CSc. 14.1.2005 UNO podrobněji
Vybudování informačního portálu Akademie múzických umění v Praze PaedDr. Radim Chvála, CSc. 31.12.2004 AMU podrobněji
Připojení VFU Brno do sítě IP telefonie CESNET2 Ing. Sylva Skalková 16.12.2004 VFU podrobněji
Media archiv on-line Mgr. Petr Skala 16.12.2004 AMU podrobněji
Studijní pobyt pracovníků Centra informatizace a výpočetní techniky na Univerzity of Michigan Ing. Zdeněk Šustr 21.11.2004 ZČU podrobněji
Portál náročných numerických výpočtů Výpočetního a informačního centra ČVUT Ing. Radek Trousílek 20.11.2004 ČVUT podrobněji
Využití videonahrávek při výuce biochemie na PřF UK RNDr. Helena Ryšlavá, CSc. 4.11.2004 UK podrobněji
Využití moderních informačních a komunikačních technologií ve vzdělávacím procesu chemie na PřF UK prof.RNDr. Jan Čipera, CSc. 4.11.2004 UK podrobněji
Kolaborativní virtuální prostředí prof. Dr. Ing. Pavel Zemčík 22.9.2004 VUT podrobněji
Vybudování regionální síťové akademie úrovně CCNP programu Cisco Networking Academy na VŠB-TU Ostrava Ing. Petr Grygárek 19.9.2004 VŠB-TUO podrobněji
Zabezpečení vzdáleného připojení ke zdrojům v síti OU RNDr. Pavla Lokajová 10.9.2004 OU podrobněji
Pracovní pobyt členů sdružení na předních světových pracovištích doc. RNDr. Martin Malčík, Ph.D. 31.8.2004 OU podrobněji
Rozšíření výukových možností regionální síťové akademie při VŠB-TU Ostrava Ing. Petr Grygárek 31.8.2004 VŠB-TUO podrobněji
Napojení detašovaných pracovišť ČZU na uzel sítě CESNET2 v Kostelci nad Černými lesy prof. RNDr. Václav Slavík, DrSc. 29.7.2004 ČZU podrobněji
Použití vysokorychlostních videokonferenčních zařízení pro výuku VFU Brno. Ing. Karel Zatloukal 8.7.2004 VFU podrobněji
Videokonference ve vysoké kvalitě Ing. Vladimír Záhořík 1.7.2004 VUT podrobněji
Distribuované datové sklady (DiDaS) prof. RNDr. Luděk Matyska, CSc. 30.6.2004 MU podrobněji
Vzdálená komunikace v přírodovědných oborech Mgr. Michal Bulant, Ph.D. 23.6.2004 MU podrobněji
Vývoj hlasového rozpoznávacího systému pracujícího přes Internet Ing. Miroslav Holada 12.6.2004 TUL podrobněji
Informační portál s volně přístupnou databází výrobního podnikání Bc. Jan Povolný 4.6.2004 UJEP podrobněji
Portál statistických informací Mgr. Milada Fialová 20.5.2004 UK podrobněji
Vybudování střižny a vývoj distribuovaného kódovacího prostředí pro přípravu videa on-demand na Ústavu výpočetní techniky Masarykovy univerzity v Brně Ing. Jaroslav Ledvinka 12.5.2004 MU podrobněji
Zvýšení kvalifikace zaměstnanců AMU v informačních a komunikačních technologiích PaedDr. Radim Chvála, CSc. 30.4.2004 AMU podrobněji
Zvýšení rychlosti přístupu a dostupnosti metropolitního archivu medicínských obrazových informací. RNDr. Michal Javorník 23.4.2004 MU podrobněji
Implementace protokolu IP verze 6 a využití jeho nových služeb Ing. Miroslav Matuška 9.4.2004 VŠE podrobněji
Online streaming přednášek v prostředí vysokorychlostní sítě Ing. Petr Lampa 22.3.2004 VUT podrobněji
Mobilní uzel AccessGridu prof. RNDr. Luděk Matyska, CSc. 19.3.2004 MU podrobněji
Zavedení IP telefonie na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně Ing. Petr Vojtek 10.3.2004 UTB podrobněji
Netransparentní aplikační proxy server H.323 Ing. Jiří Grygárek 3.3.2004 VŠB-TUO podrobněji
Rozšíření IP telefonie na JU Ing. Jiří Koutný 31.1.2004 JU podrobněji
Server pro videokonference H323 Ing. Vladimír Hora 8.1.2004 VFU podrobněji
Rozvoj znalostního potenciálu pracovníků oddělení síťové infrastruktury výpočetního centra VŠE v oblasti informačních a komunikačních technologií Ing. Luboš Pavlíček 3.12.2003 VŠE podrobněji
Zvýšení odbornosti zaměstnanců zodpovědných za správu sítě na OU RNDr. Pavla Lokajová 13.8.2003 OU podrobněji
Program vzdělávání a certifikace administrátorů uzlu počítačové sítě MZLU v Brně Ing. Vladimír Fišer 22.7.2003 MENDELU podrobněji

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional