fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Rozvoj IDS s podporou IPv6
Řešitel: Ing. Radoslav Bodó
Instituce řešitele: ZČU
Spoluřešitel(é): Ing. Michal Kostěnec (ZČU)
Ročník: 2012/1
Doba řešení projektu: 5.9.2012 - 5.9.2014
Téma: Využití a rozvoj služeb sítě CESNET2 a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu, při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti a při řízení veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR.
Anotace: Bezprostředním cílem předkládaného projektu je zkvalitnění a rozšíření systémů pro detekci a prevenci průniků v síti WEBnet, která je součástí sítě CESNET2. Při dnešních rozměrech Internetu, je udržení sítě bez jediného napadeného počítače nemožné. Z obranných, studijních a výzkumných důvodů se tedy využívá různých typů IDS. V souvislosti se zaváděním protokolu IPv6 se objevují nové možnosti útoků na sítě s podporou tohoto protokolu. Hlavním cílem navrhovaného projektu je průzkum dostupných IDS s podporou IPv6, jejich nasazení v síti WEBnet (cca 1-2 produkční systémy) a publikování doporučených nastavení pro ostatní členy sdružení CESNET.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=445

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional