fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Zvýšení bezpečnosti síťové infrastruktury, provozovaných služeb a uživatelů na AMU v Praze
Řešitel: PaedDr. Radim Chvála, CSc.
Instituce řešitele: AMU
Spoluřešitel(é): Bc. Tomáš Jungwirth (AMU)
Ročník: 2016/1
Doba řešení projektu: 25.1.2017 - 31.12.2019
Téma: Využití a rozvoj služeb sítě CESNET2 a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu, při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti a při řízení veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR.
Anotace: Projekt řeší požadavky na zvýšenou bezpečnost počítačové sítě AMU v Praze ve spolupráci s forenzní laboratoří (FLAB) CESNET, která provede v síti penetrační testy. Testy budou primárně zaměřeny na webové aplikace, kde dochází k největšímu počtu bezpečnostních incidentů. Součástí bude také řízený test zátěže simulující DoS/DDoS útoky za infrastrukturu. Výsledkem testů budou doporučení nápravných opatření. U externě dodávaných aplikací bude dle zprávy jednáno s dodavatelem. V rámci projektu bude implementován systém detekce průniku IDS, honeypot. AMU bude zapojena do projektu CESNET Warden. Součástí projektu bude i sada dokumentů jeko doporučená metodika zásad bezpečnostní politiky pro potřeby členů sdružení CESNET.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=591

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional