fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Podpora protokolu IPv6 pro externí pracoviště
Řešitel: Ing. Michal Kostěnec
Instituce řešitele: ZČU
Spoluřešitel(é): Ing. Martin Šimek, Ph.D. (ZČU)
Ročník: 2011/1
Doba řešení projektu: 17.10.2011 - 17.1.2013
Téma: Využití a rozvoj služeb sítě CESNET2 a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu, při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti a při řízení veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR.
Anotace: Projekt řeší nasazení protokolu IPv6 pro externí pracoviště a na vybraných typech zařízení.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=404

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional