fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Příprava implementace protokolu IPv6 do infrastruktury počítačové sítě Mendelovy univerzity v Brně
Řešitel: Ing. Vladimír Fišer
Instituce řešitele: MENDELU
Spoluřešitel(é): Ing. Martin Tyllich (MENDELU)
Ročník: 2010/1
Doba řešení projektu: 28.1.2011 - 28.1.2012
Téma: Využití a rozvoj služeb sítě CESNET2 a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu, při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti a při řízení veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR.
Anotace: Projekt je zaměřen na odbornou přípravu týmu pro zavedení protokolu IPv6 do počítačové sítě univerzity. Projekt spočívá ve vytvoření laboratoře pro nácvik konfigurace aktivních prvků počítačové sítě a ve vyškolení 2 pracovníků na pozici školitelů týmu. Specializovaná laboratoř bude vytvořena v počítačové učebně doplněné o 2 routery Cisco C2901.Školitelé týmu absolvují odborné kurzy ve firmě Alef0. Získané poznatky budou předávat ostatním členům týmu.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=394

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional