fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Zvýšení odbornosti zaměstnanců zodpovědných za správu IT systémů na SLU Opava
Řešitel: Ing. Jiří Sléžka
Instituce řešitele: SU
Spoluřešitel(é): Bc. Marek Červenka (SU)
Ročník: 2012/1
Doba řešení projektu: 20.11.2012 - 20.11.2013
Téma: Podpora vzdělávání zaměstnanců členů sdružení s cílem získat celosvětově uznávaný certifikát v oblasti IS/IT.
Anotace: Tento projekt se zabývá zvýšením kvalifikace zaměstnanců výpočetního a informačního centra SLU v oblasi Linux a Cisco technologií. Mimo zvýšení kvalifikace, zástupnosti jednotlivých kolegů a získání zkušeností pro řešení havarijních stavů systémů, by tato školení měla přinést nové poznatky pro rozvoj a zabezpečení nových projektů např. e-learning systémů, redundance systémů, fail-over. Cílem projektu je získat průmyslové certifikáty RedHat Enterprise Performance Tuning (RH442) a Cisco Certified Network Profesional - CCNP-switch (jehož prerekvizicí je získání prů,yslové certifikace CCNA). Dalším cílem je absolvovat kurz CCNP-tshoot - Maintaining and Troubleshooting IP Networks, prozatím bez průmyslové certifikace.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=474

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional