fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Dohledový systém metropolitního archivu medicínské obrazové informace
Řešitel: RNDr. Michal Javorník
Instituce řešitele: MU
Spoluřešitel(é): Ing. Vladimír Zatloukal (MU), RNDr. Bohuslav Moučka (MU), doc. Mgr. Karel Slavíček, Ph.D. (MU), Ing. Otto Dostál, CSc. (MU), Mgr. David Rohleder (MU)
Ročník: 2005/2
Doba řešení projektu: 24.3.2006 - 24.3.2007
Téma: Pokročilé aplikace využívající vysokorychlostní páteřní síť, rozvoj nových síťových protokolů.
Anotace: Od ledna 2002 provozuje Ústav výpočetní techniky Masarykovy univerzity metropolitní archiv medicínských obrazových informací. Outsourcing archivačních a komunikačních technologií poskytuje prostor pro spolupráci mezi nemocnicemi v oblasti zpracování pacientských multimediálních informací. Kritické komponenty řešení metropolitního archivu jsou umístěny jednak ve dvou vzdálených lokalitách Ústavu výpočetní techniky Masarykovy univerzity, jednak v prostorách spolupracujících nemocnic. Vzhledem k rozsahu řešení je nezbytné implementovat centrální dohledový systém. Dohledový systém bude nepřetržitě sledovat stav veškerých prvků potřebných pro provoz a rovněž uchovávat informace o stavu metropolitního archivu v minulosti, sbírat provozní statistiky, bude shromažďovat syslog zprávy od jednotlivých síťových prvků a serverů a přijímat SNMP TRAP zprávy. Tyto budou kategorizovány a podle závažnosti zasílány příslušným správcům buďto e-mailem nebo pomocí SMS. V rámci projektu bude řešen i bezpečný vzdálený přístup ke konzolovým postům výše zmíněných zařízení.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=143

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional