fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Připojení poskytovatelů služeb (SP) VŠB-TU Ostrava do České akademické federace identit eduID.cz
Řešitel: Miroslav Dvořák
Instituce řešitele: VŠB-TUO
Spoluřešitel(é): Ing. Martin Lasoň (VŠB-TUO), Ing. Stanislav Ulman (VŠB-TUO), Ing. Jan Vavříček (VŠB-TUO)
Ročník: 2009/2
Doba řešení projektu: 10.3.2010 - 10.3.2011
Téma: Využití a rozvoj služeb sítě CESNET2 a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu, při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti a při řízení veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR.
Anotace: Tento projekt řeší zpřístupnění vybraných aplikací provozovaných fakultami, univerzitní knihovnou a Centrem informačních technologií (dále jen CIT) Vysoké školy báňské - Technické univerzity v Ostravě (dále jen VŠB-TU Ostrava) studentům a zaměstnancům institucí zapojených v České akademické federaci identit eduID.cz. Jedná se zejména o aplikace Dspace, NetIS, moodle,iDesk a Certifikační autorita VŠB-TU Ostrava. V rámci řešení projektu dojde k vytvoření rozhraní mezi univerzitním informačním systémem EDISON a poskytovatelem identit pro publikování atributů czEdulPersonStudySubject a czEduPersonStudyProgramme,
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=342

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional