fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Simple IoT platform
Řešitel: Ing. Jan Kočí
Instituce řešitele: TUL
Spoluřešitel(é): Ing. Jindřich Cyrus, Ph.D. (TUL), Ing. David Krčmařík, Ph.D. (TUL), Ing. Petr Ječmen (TUL)
Ročník: 2017/1
Doba řešení projektu: 22.6.2017 - 22.6.2018
Téma: Využití a rozvoj služeb e-infrastruktury CESNET a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu, při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti a při řízení veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR.
Anotace: Na pracovištích Technické univerzity v Liberci se již běžně řeší projekty v kontextu SmartCity/SmartFactory se zapojením IoT zařízení včetně realtime komunikace. Pro správu zařízení a efektivní definování událostí a reakce na ně, zejména v kontextu k řídicím systémům neexistuje vhodné a customizovatelné řešení nebo jednotná platforma. Projekt Simple IoT Portal (SIoTP) poskytuje jednoduchou HTML5 webovou platformu, která umožnuje správu těchto IoT zařízení. Tato platforma řeší kromě správy rovněž kvalifikovaný odběr událostí a reakce na tyto události podle předem definovaných pravidel na základě principů IFTTT. Navíc platforma obsahuje adaptivní algoritmy vhodné na eliminaci výpadků komunikace nebo síťové latence, které mají značný dopad na řízení v reálném čase. Celé řešení bude poskytnuto jako open-source cloud-native platforma.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=613

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)
Závěrečná zpráva doplněná (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional