fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Optimalizace pokrytí experimentálnísítě LoRaWAN
Řešitel: Ing. Roman Šebesta, Ph. D.
Instituce řešitele: VŠB-TUO
Ročník: 2020/1
Doba řešení projektu: 23.6.2020 - 23.6.2021
Téma: Využití a rozvoj služeb e-infrastruktury CESNET a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu, při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti a při řízení veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR.
Anotace: Tento projekt se zabývá problematikou pokrytí oblasti signálem sítě LoRaWAN. Analýza pokrytí bude provedena s využitím výpočetního systému RadioLab, který umožňuje práci s 3D zobrazením objektů, dat a výsledků výpočetních aplikací na podkladu 3D reliéfu terénu a obecných vektorových mapových dat. Řešení projektu umožní uskutečnit detailní analýzu a zpřesnění vizualizace pokrytí oblasti signálem experimentální sítě LoRaWAN.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=660

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional