fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Infrastruktura kapacitní datové sítě pro audovizuální přenosy (návaznost na projekt 424/2011)
Řešitel: Ing. Zdeněk Otčenášek, Ph.D.
Instituce řešitele: AMU
Spoluřešitel(é): RNDr. Marek Frič (AMU), Ing. Jaroslav Hrb (AMU), Ing. Pavel Dlask (AMU), Mgr. Tomáš Kulhánek (AMU), MgA. Eva Dvořáková (AMU), Ing. Václav Vencovský (AMU)
Ročník: 2013/1
Doba řešení projektu: 10.7.2013 - 31.12.2014
Téma: Pokročilé aplikace využívající vysokorychlostní páteřní síť.
Anotace: Cílem projektu je vytvořit základ optické infrastruktury pro audiovizuální přenosy ve vědě a pro přenosy umělecké tvorby studentů AMU a umožnit úzkou spolupráci mezi Výzkumným centrem MARC, Zvukovým studiem HAMU a ostatními členy sdružení CESNET včetně jejich mezinárodních výzkumných partnerů. Tonto projekt také reguje na závěry projektů 423/2011 a zejména 424/2011 čímž ještě zvýší jejich užitek a umožní práci na nových aplikacích. Infrastruktura se stane novým zázemím pro jiné projekty jako je 465R1/2012 a umožní koncentrovat výzkumné úsilí k analýze dechu a kmitání rtů prostřednictvím snímání visuálních dat.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=487

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional