fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Virtualizace serverů centra síťových služeb
Řešitel: Ing. Ivo Hažmuk
Instituce řešitele: VUT
Spoluřešitel(é): Ing. Tomáš Podermanski (VUT), Bc. Tomáš Rozsnyó (VUT)
Ročník: 2010/1
Doba řešení projektu: 10.3.2011 - 10.3.2012
Téma: Využití a rozvoj služeb sítě CESNET2 a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu, při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti a při řízení veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR.
Anotace: Cílem řešení projektu je převedení většiny serverů poskytujících služby pro počítačovou síť do jednoho virtualizačního clusteru. Tato migrace umožní zvýšení spolehlivosti provozovaných služeb, eliminaci zastaralého hardware serverů z provozu a v neposlední řadě výrazné snížení provozních a energetických nákladů nutných pro chod serverů. Snahou není vytvořit běžné řešení v podobě jednoho serveru, ale komplexní systém, který bude řešit virtualizační sestavu formou redundantních komponent s možností budoucího rozšiřovaní systémů o další komponenty.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=375

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional