fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Nasazení nástrojů pro dohled a monitorování počítačové sítě
Řešitel: Ing. Jaroslav Novotný
Instituce řešitele: AV ČR
Spoluřešitel(é): Jana Vojířová (AV ČR)
Ročník: 2009/2
Doba řešení projektu: 8.3.2010 - 8.9.2010
Téma: Podpora výzkumu síťových služeb a aplikací.
Anotace: Cílem projektu je vysoce funkční systém pro monitoring počítačové sítě, aktivních prvků a serverových systémů. Řešení obsahuje komunikační rozhranní mezi internetovými aplikacemi a zařízeními pro odesílání a příjem sms zpráv z/do gsm sítí. Budou zpracovávány, zobrazovány a vyhodnocovány přenosy ve vybraných segmentech sítě, celková zátěž sítě, stav DHCP, připojené stanice. Neobvyklé situace v kontextu segmentu/stanice/portu/IP adresy budou zvýrazňovány.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=358

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional