fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Streaming a distribuce výukových videí pro vysoké školy
Řešitel: RNDr. Čestmír Štuka, Ph.D.,MBA
Instituce řešitele: UK
Spoluřešitel(é): Tomáš Nikl (UK), MUDr. Jitka Feberová (UK), Martin Feber (UK)
Ročník: 2012/1
Doba řešení projektu: 22.1.2013 - 30.4.2014
Téma: Využití a rozvoj služeb sítě CESNET2 a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu, při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti a při řízení veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR.
Anotace: Projekt Videoserveru pro lékařské fakulty realizovaný v roce 2010 se setkal s živou odezvou uživatelů. Navrhovaný projekt řeší jejich náměty a požadavky na rozvoj a modernizaci služeb serveru. Dále implemetnaci Videoserveru pro další fakulty UK bez ohledu na jejich zaměření, vytvoření odpovídajícího přehrávače videí na jiných webech, distribuci videa na mobilní zařízení, vylepšenou ochranu proti sejmutí videa z obrazovky (screengrabing) a vytvoření anglické jazykové verze portálu. Navrhované řešení otevírá možnost využít služby videoserveru pro další školy (zejména členy Cesnet) na vyšší kvalitě zabezpečení dat
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=470

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)
Závěrečná zpráva shrnutí (pdf)
Závěrečná zpráva prezentace (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional