fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Podpora komunikace virtuálních pracovních týmů v oblasti zpracování medicínských obrazových dat
Řešitel: RNDr. Michal Javorník
Instituce řešitele: MU
Spoluřešitel(é): Ing. Aleš Roček (MU), Mgr. David Rohleder (MU), doc. Mgr. Karel Slavíček, Ph.D. (MU), RNDr. Bohuslav Moučka (MU), Ing. Otto Dostál, CSc. (MU), Ing. Vladimír Zatloukal (MU)
Ročník: 2007/2
Doba řešení projektu: 13.11.2007 - 13.11.2008
Téma: Pokročilé aplikace využívající vysokorychlostní páteřní síť, rozvoj nových síťových protokolů.
Anotace: Cílem projektu je podpora vzniku prostředí umožňujícího orientaci na pacienta a na možnost globálního zpřístupnění medicínských obrazových dat pro sdílenou péči. Podpora formování expertních center poskytujících sofistikované služby ve specializovaných medicínských oblastech využívajících vzdáleně služeb radiologie, nukleární medicíny apod. Implementace nových nástrojů komunikace mezi lékařskými specialisty a návrh strategie komunikace pro vznikající virtuální seskupení umožní změny v organizaci a zefektivnění provozu specializovaných lékařských pracovišť. Spolupracující pracoviště budou propojena zabezpečenou sítí, pro komunikaci budou využívat mezinárodní komunikační protokol DICOM, sdílená úložiště budou realizovaná využitím technologie PACS. Otevřené řešení umožní propojení se zařízeními generujícími obrazová data ve standardu DICOM i s provozními obrazovými archivy zdravotnických zařízení.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=252

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)
Závěrečná zpráva doplněná (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional