fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Interaktivní výzkumné a vzdělávací psychoakustické analýzy se zaměřením na hlas
Řešitel: Ing. Zdeněk Otčenášek, Ph.D.
Instituce řešitele: AMU
Spoluřešitel(é): RNDr. Marek Frič (AMU), Mgr. Klára Kadlecová (AMU), BcA. Stanislava Karbušická (AMU), Bc. Martin Vavrek (AMU), DiS Veronika Sýkorová (AMU), Mgr. Tomáš Kulhánek (AMU), Ing. Jaroslav Hrb (AMU), Ing. Pavel Dlask (AMU), Ing. Václav Vencovský (AMU)
Ročník: 2012/1
Doba řešení projektu: 7.1.2013 - 7.7.2014
Téma: Pokročilé aplikace využívající vysokorychlostní páteřní síť.
Anotace: Cílem projektu je vytvoření webové aplikace pro tvorbu psychoakustických a percepčních testů dostupná pro členy sdružení CESNET. Tato aplikace bude využívat data v návaznosti na předchozí projekty 384/2010, 423/2011. Dalším cilem bude navrhnout a konfigurovat infrastrukturu virtuálních serverů, na kterých poběží serverová část aplikace „RealVoiceLab“ z předchozích projektů a pokračování rozvíjení vytvořeného systém (server a SW) pro vzdálený přístup k akustické analýze hlasu pro výzkum barvy zvuků a hlasu.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=465

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional