fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Výběr platformy pro testování aplikací v 10 Gbps sítích
Řešitel: Ing. Jan Kubr
Instituce řešitele: ČVUT
Spoluřešitel(é): Ing. Peter Macejko (ČVUT)
Ročník: 2010/1
Doba řešení projektu: 10.1.2011 - 10.1.2012
Téma: Podpora výzkumu síťových služeb a aplikací.
Anotace: Projekt se zabývá testováním výkonnosti různých typů síťových podsystémů při generování, zpracování a analýze datového toku při rychlostech 10Gbps. Projekt porovnává výkonnost běžných síťových adaptérů a paketových procesorů. Součástí řešení je posouzení použitelnosti zrychlení zpracování datových paketů s použitím grafického akcelerátoru. Jedním z hlavních cílů je výběr hardwarového řešení pro implementaci aplikačního testeru pro sítě s rychlostí 10Gbps. Podpora projektu bude využita především pro vytvoření laboratorního pracoviště použitelného i pro další projekty a výuku studentů v síťových předmětech.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=386

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional