fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Výzkum a využití mechanismů ochrany před útoky v oblasti IP telefonie a hlasových služeb
Řešitel: Dr. Lukáš Kencl
Instituce řešitele: ČVUT
Spoluřešitel(é): Ing Jan Rudinský (ČVUT)
Ročník: 2009/1
Doba řešení projektu: 3.12.2009 - 30.6.2011
Téma: Využití služeb sítě CESNET2 a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu, při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti a při řízení veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR.
Anotace: Oblast IP telefonie za posledních patnáct let prošla značným vývojem a dosáhla rozšíření v komerční sféře. V souvislosti s využitím IP sítě je tato služba vystavena útokům typickým pro IP infrastrukturu. Mimo útoků na IP infrastrukturu je IP telefonie vystavena specifickým bezpečnostním rizikům. Může se jednat o útoky, které tuto službu přímo využívají (SPIT a vishing) nebo o útoky na software realizující službu. Také ve vrstvě hlasových aplikací nacházející se nad vrstvou služeb poskytovaných IP telefonií je prostor pro další útoky směřující k odmítnutí služby. Hlavním cílem rozvojového projektu je výzkum, návrh a experimentáklní prověření mechanismů pro detekci a ochranu před útoky v oblasti IP telefonie a hlasových služeb. Načším cílem je zaměřit se na systémy pro ochranu před útoky. Na řešení úkolu budeme spoklupracovat se sdružením CESNET - skupinou 615. Projekt byl konzultován s Janem Růžičkou a Miroslavem Vozňákem a má podporu aktivity. V oblasti hlasových aplikací je cílem průzkum bezpečnostních rizik spojených s návrhem hlasových aplikací a služeb využívající mechanismy IP telefonie.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=315

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional