fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: HDV centrum AVU
Řešitel: Doc. Mgr. Art Dušan Záhoranský
Instituce řešitele: AVU
Spoluřešitel(é): Bc. Jan Zahradníček, DiS. (AVU)
Ročník: 2005/2
Doba řešení projektu: 18.1.2006 - 18.1.2007
Téma: Využití služeb sítě CESNET2 a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu, při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti a při řízení veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR.
Anotace: Předkládaný projekt má za úkol vytvořit digitální filmové pracoviště pro produkci vysoce kvalitních (HDV) e-learningových videozáznamů, k jejichž distribuci budou využívány proudovací servery sdružení CESNET.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=167

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional