fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Nasazení Windows 7 v prostředí Orion Západočeské univerzity v Plzni
Řešitel: Ing. Tomáš Stibor
Instituce řešitele: ZČU
Spoluřešitel(é): Bc. Karel Nykles (ZČU)
Ročník: 2011/1
Doba řešení projektu: 22.6.2011 - 22.6.2012
Téma: Využití a rozvoj služeb sítě CESNET2 a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu, při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti a při řízení veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR.
Anotace: Oficiální podpora systému Microsoft Windows XP byla ukončena 14. 4. 2009, do 8. 4. 2014 pak dobíhá prodloužená podpora systému, zahrnující pouze bezpečnostní aktualizace. Již nyní Windows XP neumožňují zcela využít potenciál současného hardware. Z tohoto důvodu je nutné naplánovat a připravit přechod na novější verzi operačního systému, Windows 7. Přejít v korporátním prostředí na nový operační systém není jednoduché, v akademické sféře je pak takový krok zkomplikován různorodostí hardware a programového vybavení. Tento projekt si bere za cíl vyvinout mechanismy, které přizpůsobí standardní operační systém Microsoft Windows 7 otevřenému a na standardech založenému distribuovanému výpočetnímu prostředí Západočeské univerzity. V rámci projektu bude vypracována dokumentace úprav a postupů nutných pro přechod z operačního systému Windows XP na Windows 7 s důrazem na transparentnost procesu pro uživatele. Dříve nebo později čeká tento krok všechny uživatele Windows XP, výstupy tohoto projektu přechod na Windows 7 členům sdružení CESNET usnadní. Do projektu budou aktivně zapojeni i studenti, kteří tak získají neocenitelné zkušenosti s novými technologiem
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=401

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional