fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: "DICOMED" - Metodologie práce s komunikačními systémy při výuce a mezioborové spolupráci
Řešitel: Mgr. Denisa Kera
Instituce řešitele: UK
Spoluřešitel(é): Ing. Roman Berka, Ph.D. (ČVUT), ak. mal. Lucie Svobodová (VŠUP), Ing. Michal Máša (CIANT)
Ročník: 2005/2
Doba řešení projektu: 15.2.2006 - 15.2.2007
Téma: Využití služeb sítě CESNET2 a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu, při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti a při řízení veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR.
Anotace: Cílem projektu DICOMED je vývoj metodologie práce s digitálními technologiemi pro komunikaci, sdílení aorganizaci poznatků ve výuce a výzkumu se zřetelem k didaktickým problémům učení se a týmové spolupráce. Součástí projektu je výběr, popis a prezentace prostředků vhodných pro výuku, a rovněž vytvoření internetového portálu, který poskytne prostor pro prezentaci a testování jednotlivých postupů. Zvláštní důraz bude kladen na podporu šíření těchto protředků a na posílení mezioborové komunikace.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=145

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional