fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Rozpoznávání klíčových slov a akcí v audiovizuálních datech.
Řešitel: Ing. Petr Motlíček, Ph.D.
Instituce řešitele: VUT
Spoluřešitel(é): Ing. Stanislav Sumec (VUT), Ing. Martin Karafiát, PhD. (VUT)
Ročník: 2004
Doba řešení projektu: 26.10.2004 - 26.10.2006
Téma: Využití služeb sítě CESNET2 a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu, při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti a při řízení veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR.
Anotace: Cílem projektu je automatické zpracování pořizovaných meetingových dat, umožnující uživateli přímé vyhledávání požadovaných událostí v audio/video záznamech podle zvolených kritérií. Aplikačně budou algoritmy také zaměřeny na automatické rozpoznávání řeči s velkým slovníkem. Tvorba navrhovaného robustního a uživatelem použitelného systému závisí na trénování a testování jednotlivých dílčích algoritmů, které jsou však v případě meetingových dat a velkých řečových databází vysoce náročné na výpočetní kapacitu. Projektem navrhovaný výpočetní systém je schopen podstatně rozšířit výpočetní kapacitu na naší fakultě a tedy umožnit využití nových metod a postupů v oblasti výzkumu zpracování řečových a video signálů. Předpokládá se jeho využití i v jiných oblastech výzkumu v rámci Fakulty informačních technologií, kde se jedná především o zpracování signálů, výzkum částicových systémů nebo evolučních algoritmů
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=119

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)
Závěrečná zpráva prezentace (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional