fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Rozvoj fotonických služeb v sítích NGA s ohledem na nové trendy v oblasti vyhodnocování jejich kvalitativních parametrů
Řešitel: Ing. Jan Látal, Ph.D.
Instituce řešitele: VŠB-TUO
Spoluřešitel(é): Ing. Zdeněk Wilček (VŠB-TUO)
Ročník: 2017/1
Doba řešení projektu: 7.8.2017 - 7.2.2019
Téma: Využití a rozvoj služeb e-infrastruktury CESNET a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu, při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti a při řízení veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR.
Anotace: Navrhovaný projekt má vazbu na již předešlé projekty. V rámci tohoto projektu se budeme hlouběji zabývat problematikou nasazení moderních multimediálních služeb (Triple play) v sítích nové generace NGA/NGN pro koncové zákazníky při zachování kvality služeb. K tomu, aby se daly tyto služby věrohodně otestovat slouží několik metodik měření např. RFC2544, ITU-T156sam a nově RFC6349. Tyto metodiky pak testují síť na několika vrstvách architektury RM OSI/ISO, TCP/IP. Během projektu vybudujeme komplexní měřící polygon, který se bude skládat s xPON a xDSL systémů. Tento polygon bude mít široké možnosti variability testovaných topologií. Kromě toho budou ještě do daných topologií vkládány různé typy zesilovačů SOA, WDFA s cílem prodloužení měřených tras. Zde poté dojde k nasazení real-time multimediálních služeb, které jsou závislé na profilech kvality služeb a kvalitativních parametrech sítí. Nedílnou součástí řešeného projektu bude vytvoření studijních materiálů začleněných do edukačního procesu na Katedře telekomunikační techniky.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=614

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)
Závěrečná zpráva _publicita (pdf)
Závěrečná zpráva _protokoly (pdf)
Závěrečná zpráva _výukový materiál (pdf)
Závěrečná zpráva _společné publikace (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional